Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.7.21 / dotaz č. 127890
Mám doma malou větrnou elektrárnu s max. výkonem 900W.Výška sloupu je do 10 m a průměrem vrtule 1,5m.Německý výrobce uvádí, že el. splňuje všechny podmínky EU. Ovšem městský úřad po mne vyžaduje např. stanovisko hygienické stanice, stanovisko ministerstva obrany a dalších šest bodů. Vyhledal jsem, že větrné turbíny do 10 m výšky nepodléhají udělování licence. Dále jsem se dočetl, že VtE se řídí stavebním zákonem č.183/2006 Sb. Podle §79 nespadá malá VtE mezi stavby, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby.
Nevím, jak mám dále postupovat, proč po mne chce odbor výstavby, investic a majetku tato všechna povolení - 8 povolení. Velice bych uvítal, kdyby jste mi prosím poslali vaše stanovisko a vaše vyjádření k tomuto problému. Domníval jsem se, že ekologický zdroj energie bude přijímán bez větších problémů.
Předem děkuji a s pozdravem
Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz. Vybudování šetrného zdroje energie je jistě chvályhodné. Jak však správně uvádíte, dle zák.č.183/2006 Sb. není malá větrná elektrána mezi §79 vyjmenovanými stavbami, které územní řízení ani souhlas nevyžadují. Bohužel z hlediska stavebního úřadu se tedy jedná o stavbu, která sice nemusí podléhat stavebnímu povolení ani ohlášení stavby, zcela jistě však musí projít alespoň zjednodušeným územním řízením nebo minimálně získat územní souhlas. Ve Vašem případě stavební úřad zřejmě záměr posoudil jako složitější a územní souhlas nestačí. Okruh možných účastníků územního řízení v tomto případě rovněž stanoví místně příslušný stavební úřad a jaká další stanoviska si vyžádá je zcela v jeho kompetenci. Patrně Vám tedy nezbývá nic jiného, než oslovit nějakého projektanta, který Váš záměr zakreslí a připraví projekt s průvodní zprávou, na jehož základě budete moci požádat o příslušná stanoviska správních orgánů. Požadovaná stanoviska, věřím, získáte. Pak již vydání rozhodnutí o umístění stavby nic nebude bránit. Z vlastní zkušenosti vím, že je potřeba se obrnit trpělivostí. Přeji Vám hodně zdaru.

Hezký den přeje,
Miroslav Misař
Odpovídá:  Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař tisk