MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.8.21 / dotaz č. 129268
Dobrý den, mám plynový kondenzační kotel Viessmann 100w 26kw. Odkourení je koaxiální 60/100 mm. Odkourení vede skrze sedlovou střechu, ale přesně nad ním je střešní okno ve vzdálenosti 2,1 m. Vím, že v této vzdálenosti ten komínek být vyveden může, ale chci se zeptat jakou musí mít délku nad střechou. U přetlakových spotřebičů stačí 0,5 m nad střechou. Je to tak správně? Děkuji za odpověď.
Pro tento případ jsou relevantní dva články ČSN 73 4201 ed.2:2016:

Čl.6.7.1.4, který vymezuje výšku vyústění přetlakových komínů s minimálním přetlakem v ústí 25 Pa na 500 mm nad rovinu střechy
Čl.6.7.1.3, který vymezuje vzdálenost vyústění od střešních oken, přičemž minimální vzdálenost pod oknem je 2.000 mm, měřeno v rovině střechy
Vámi popsané řešení tedy principiálně vyhovuje uvedené ČSN.

Současně je ovšem třeba zmínit obecné znění vyhlášky 268/2009 Sb. v aktuálním znění, kde je deklarováno, že odvod spalin nesmí ovlivňovat život, zdraví ani majetek, případně způsobovat degradaci okolních stavebních konstrukcí.

Z tohoto pohledu je třeba zvážit způsob používání daného okna, a to především ve vztahu k interiéru, tedy k využití dané místnosti. Pokud se jedná například o technickou místnost, je to bez problémů, ale pokud by se jednalo například o ložnici s předpokladem dlouhodobého větrání v době provozu kotle, je nutno interakci reálně zvažovat i přestože je dikce ČSN dodržena.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk