MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.8.21 / dotaz č. 129269
Dobrý den,měnil jsem kotel Viadrus U22 5cl. 24 kW Za kotel Viadrus U22 economy 34 kW, předchozí kotel normálně hořel,ale v novém je nedostatečný komínový tah,skoro veškerý kouř jde do kotelny. Komín je rok nově vyvlozkovany. Prosil bych o radu čím by to mohlo být, případně jaké řešení by mohlo problém vyřešit?
Legislativně jsou podmínky ověření funkčnosti spalinové cesty při výměně spotřebiče zaneseny především ve vyhlášce 34/2016 Sb.. Podmínkou zprovoznění nově připojeného spotřebiče je zpracování revizní zprávy spalinové cesty. Nedílnou součástí této revize musí být výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1. Tímto výpočtem se ověřuje komplexní funkčnost spalinové cesty pro odvod spalin konkrétního nově připojeného spotřebiče. Pokud výpočet vyjde negativně, to znamená, že stávající provedení odvodu spalin je nevyhovující, je z výpočtu možné „vyčíst“ jaké úpravy je nutno provést.

Vložkování rozhodně není „všeřešícím“ řešením a v některých případech může dokonce provozní podmínky zhoršit.

Řešení Vašeho problému je poměrně jednoduché:

Kontaktovat revizního technika, který Vám zpracoval revizní zprávu v rámci výměny spotřebiče
Zjistit, zda provedl výpočet spalinové cesty
Z výpočtu zjistit nedostatky
Zjištěné nedostatky odstranit.
Pokud byl spotřebič zprovozněn bez revizní zprávy, respektive výpočtu, je nutné kontaktovat místního revizního technika a následně postupovat dle výše uvedených bodů.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk