MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.8.21 / dotaz č. 129607
Jaký úhel musí mít propojení kotle a sopouchu komína, aby měl kotel správný tah.
Každá změna směru toku spalin představuje určitou tlakovou ztrátu. U běžných spotřebičů pevných paliv, je vliv úhlu zaústění v sopouchu fakticky zanedbatelný a volí se obvykle 90°, což je řešení výhodnější z hlediska montáže, údržby nebo výměny spotřebiče.

Pouze v případě spotřebičů se speciálním provozním režimem (velké objemy spalin o nízké teplotě, vysoký požadavek na přirozený tah apod.), tedy v situaci, kdy i malá ztráta může být podstatná, se používá napojení 45°. Je zvykem, že takový požadavek výrobce spotřebiče je obsažen (a zdůrazněn) v montážním manuálu.

Současná legislativa předepisuje v rámci revize spalinové cesty provést normovaný výpočet funkčnosti odvodu spalin dle ČSN EN 13 384-1. Není nic jednoduššího, než tento výpočet provést již ve fázi návrhu a tím mimo jiné ověřit i ideální úhel napojení kouřovodu na komín.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk