MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.9.21 / dotaz č. 130218
Dobrý den, kvůli změně topiva z koksu na pelety jsme objednali revizi spalin. cest. Prý nelze revizni zprávu vystavit. Důvodem je, že spalinová cesta musí mít menší průměr a být odolná vůči kondenzátu. Nabídnuli nám vyvložkováni v nerezu. Komín máme vyvložkovaný keramikou.
Je opravdu nutné komín převložkovat?
Děkuji.
Je pravdou, že přechod na spalování pelet vyžaduje často úpravu spalinové cesty.
Ovšem zcela nezbytnou podmínkou je jednak technické zdůvodnění proč nevyhovuje stav současný a jednak návrh nového stavu, který je technicky obhajitelný.
Nejjednodušší cestou jak pokrýt obě podmínky je výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1, a to jednou pro současný stav a pokud je výsledek negativní i pro stav navrhovaný.
Potenciální dodavatel by Vám tedy měl předložit uvedený výpočet s tím, že Vám vysvětlí které podmínky provozu nebyly splněny a jaké úpravy musí být k jejich splnění provedeny. Současně Vám předloží další výpočet, po zapracování jím navrhovaných úprav - tentokrát již se splněním všech tlakových a teplotních podmínek.
Současná legislativa (i exaktní fyzika) považuje dřevěné pelety za palivo PEVNÉ, u kterého je kondenzace spalin považována dle stanoviska Požárníků i Společenstva kominíků za provozní závadu přímo ohrožující život a zdraví. U odvodu spalin peletových spotřebičů často výrobci v technické dokumentaci používají požadavek na odolnost proti vodě, a to zejména z důvodu omezení své odpovědnosti. Při výpočtu dle výše uvedené normy musí být ale použita limitní data pro pevná paliva.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk