MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.9.21 / dotaz č. 130612
Dobrý den,
prosím o pomoc s výpočtem spalinové cesty pro krbovou vložku ke stávajícímu komínu.
Děkuji.

Umístění stavby - Strančice, 25163
-
Základní údaje o spotřebiči:
Výrobce - Romotop spol. s r. o.
Model - Heat 2g 42.50.01
Kategorie - krbová vložka
Palivo - kusové dřevo 23% vlhkosti
Tepelný výkon - jmenovitý - 5 kW
Účinnost - 83,83 %
obsah CO2 - 10,41 %
Hmotnosní tok spalin - 6,2 g/s
Teplota spalin na hrdel spotřebiče - 267 °C
Požadovaný tah - 10 Pa
Spalinové hrdlo - kruh 150 mm
-
Přívod vzduchu podlahou:
Zaústění - do spotřebiče
Tvar - kruh 150 mm
Zúžení před spotřebičem - kruh 125 mm
Materiál - plast
Délka / výška - 3 / 0,3 m
Odpory - koleno - 90 °
Cenrální systém výměny vzduchu - rovnotlaký, možno nastavit přetlak
-
Kouřovod uvnitř obestavby krbu:
Materiál / tloušťka - nerez / 1 mm
Tvar / rozměr - kruh / 150 mm
Účinná výška - 0,9m
Délka po ose - 1,1 m
Odpory - kolena - 1x45 °
-
Komín:
Druh - systémový vícevrstvý s nerezovou vložkou
Výrobce / model - VK VACOVSKÝ GROUP s.r.ro. / BLK 40, klasik, 200
Založení - na podlaze - připojení T-kusem 45°
Zatřídění dle ČSN 1443 - T400-N1-D-3-G50
Teplený odpor - R84
Tvar průřezu komínu - kruh 200 mm
Tvar vnějšího pláště komínu - čtverec 400 mm
Umístění - uvnitř objektu - prostup střechou
Účinná výška celkem - 5,2 m
výška nad střechou - 0,9m
délka v nevytápěném prostoru pod střechou - 0,9m
Sříška - není
Orientační výpočet byl zpracován pro dimenzi komínu DN200 mm (VK Vacovský Group s.r.o., BLK 40 klasik), do kterého je připojena krbová vložka ROMOTOP HEAT 2g 42.50.01 o výkonu 5 kW, teplota spalin 267°C, hmotnostní průtok spalin 6,2 g/s a požadavek na tah 10 Pa. Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Přívod vzduchu do spotřebiče je zajištěn kanálem DN 150 mm. Délka 3 m.
Výpočtem bylo ověřováno, zda jsou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 5,2m.
Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 200, při účinné výšce 5,2 m je splněna tlaková a teplotní podmínka. Není splněna rychlost proudění spalin (ve výpočtu 0,28 m/s), normovaná hodnota je 0,5 m/s.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk