MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.9.21 / dotaz č. 130717
Dobrý den, prosila bych o radu, rekonstrukce starého cihlového domu, je nutný nový otopný systém, zvolili jsme plynový kondenzační kotel Buderus a radiátory Korado Radik. Jde mi o výpočet velikostí radiátorů do jednotlivých místností, na internetu jsou různé informace od velikost místnosti v m3 krát 50 nebo 40. Řemeslník co nám to bude provádět však tvrdí, že výpočet má být krát 75. Další řemeslník zase, že krát 40, nevím kdo má pravdu. Jde nějak všeobecně odpovědět ? Dům má nová nová okna / trojskla a bude mít zateplení polystyrenem 16 cm. Tepelnou ztrátu domu neznám. Moc děkuji za názor.
Zdravím Vás,
plynový kondenzační kotel a teplovodní radiátorová otopná soustava je standardní prověřené a spolehlivé řešení vytápění domů. Volba typu velikosti radiátoru je pak dána teplenou ztrátu objektu a uvažovaným tepelným spádem otopné vody. Pokud nemáte tepelné ztráty spočítané je možné použít orientační odhad vycházející z velikosti obestavěného prostoru a poměrového uvažovaného výkonu ve W/m3, tak jak popisujete v dotazu.
U původních objektů, bez provedení stavebních úprav se dá uvažovat se 40 W/m3. (75 W/m3 je dle mého názoru zbytečně mnoho.) V dotaze však zmiňujete již vyměněná okna a uvažujete se zateplením objektu. Po provedení těchto úsporných tepelně-technických opatření výrazně snížíte tepelné ztráty vašeho domu o desítky procent. Dá se pak uvažovat s výkonem cca 25 W/m3 i méně.
Vedle tepelné ztráty objektu je nutné u volby velikosti radiátorů počítat i s uvažovaným tepelným spádem otopné vody (teplota otopné vody vstupující a vystupující z radiátoru). Pro maximální využití kondenzačních vlastností kotle je potřeba otopnou soustavu dimenzovat na teplotní spád max. 70 / 55 °C.
Doporučuji však nechat zpracovat výpočet tepelných ztrát vašeho domu, z kterého by vyplynulo dimenzování vaší otopné soustavy. Případně mohu nabídnout schůzku u nás v kanceláři v Ústí nad Labem, kde bychom probrali konkrétní možnosti vhodného dimenzování otopné soustavy pro váš dům.
Odpovídá:  Ing. Pavel Koníř - EKIS Ústí nad Labem Drakisa
Téma:  Vytápění
tisk