MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.9.21 / dotaz č. 131003
Dobrý den,
prosím o pomoc s výpočtem spalinové cesty pro kotel ke stávajícímu komínu dle ČSN EN 13 384 tlakové, teplotní i podmínky min. průtoku.
Děkuji.

Umístění stavby - Valašské Meziříčí, 757 01
-
Spotřebič:
Výrobce - Atmos
Model - DC25S
Kategorie - kotel na tuhá paliva dřevo + pelety
Palivo - kusové dřevo 20% vlhkosti, pelety tř. A
Tepelný výkon - jmenovitý - 27 kW
Účinnost - 89,9 %
Hmotnostní tok spalin - 15,0 g/s
Teplota spalin při jmenovitém výkonu - 177 °C
Požadovaný tah - 23 Pa
Spalinové hrdlo, sopouch - kruh 150 mm
-
Komín
Materiál: zděný s osinkocementovou vložkou
Odpory: po celé délce přímé bez kolen
Tvar průřezu komínu - kruh vnitř. prům. 200 mm
Tvar vnějšího pláště komínu - čtverec 400 mm
Umístění - uvnitř objektu v obvodové stěně
Účinná výška - 8,0 m
výška nad střechou - 2,2m
délka v nevytápěném prostoru pod střechou - 0,3m
Stříška - není
Orientační výpočet spalinové cesty byl proveden pro stávající zděný komín s osinkocementovou vložkou DN 200 mm (účinná výška komínu je 8 m), do kterého je připojen kotel na dřevo. Výpočet byl proveden jen pro sezonní provoz (teplota okolí 15°C pro tlakovou podmínku) a jen pro plné zatížení spotřebiče. Požadavek na tah, který udává výrobce spotřebiče, je 23 Pa.
Tepelný odpor komínové konstrukce není v podkladech pro výpočet uveden, proto byla do výpočtu zadána hodnota 0,12 m2.K/W (80 mm zdiva).

Pro plné zatížení spotřebiče není splněna tlaková podmínka, a to o 2,6 Pa. Rovněž není splněna teplotní podmínka, a to o 15,4°C.
Výrobce deklaruje poměrně nízkou teplotu spalin (177°C) a současně má vysoký požadavek na tah (23 Pa). Rovněž tepelný odpor komínové konstrukce je nízký, proto vychází špatně i teplotní podmínka.

Rychlost proudění spalin vyšla výpočtem 0,58 m/s (normovaná hodnota je 0,5 m/s). Podmínka rychlosti proudění spalin je splněna.

Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk