MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.9.21 / dotaz č. 131209
Zdravím.Po zakoupení rod.domku jsme se rozhodli přidat menší krbová kamna jen na dřevo.Nyní máme komín o délce jen tak 30cm nad střechu kde je jen přikryt.Dotaz je jak postupovat zdali musí bít nejdříve udělána revize zadruhé dostavět komín a vyvložkovat ho.Důležite take je okolo komína na půdě je sláma..Děkui za odpověd..
Je zřejmé, že Váš komín nesplňuje základní legislativní požadavky dané především vyhláškou 268/2009 Sb. a detailněji ČSN 73 420.
Ideálním řešením je, obrátit se na odborníka (nejlépe zkušeného revizního technika) a nechat udělat posudek komínu. Následně bude zřejmě nutné oprava, tedy minimálně dosažení normované výšky a zabezpečení proti požáru. Pokud bude třeba sanovat vnitřní povrch, může být provedeno i vložkování. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že samotné vložkování obecně nemá vliv na požární bezpečnost, ani obvykle podstatně nemění ani provozní parametry.
Po rekonstrukci komínu mohou být osazena krbová kamna a před jejich zprovozněním musí být provedena revize spalinové cesty (včetně výpočtového ověření funkčnosti a posouzení dodržení bezpečné vzdálenosti od potenciálně hořlavých konstrukcí).
Odpovídá:  Ing. Valtr Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk