MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.9.21 / dotaz č. 131329
Prosím o radu, zda musíme dělat kontrolu systému vytápění podle § 6a zákona 406/2000 v kotelně naší základní školy, kde jsou instalovány 3 plynové kotle, každý o výkonu 49 kW. Instalovaný výkon kotelny je tedy 147 kW, ale většinu topné sezony běží jen jeden kotel. Reálně se tedy vejdeme do zákonem stanovené hranice 70 kW, kontrolu bychom tedy myslím nemuseli dělat. Uvažuji správně?
§ 6a zákona 406/2000 Sb. v platném znění ukádá u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW provádět pravidelnou kontrolu systému vytápění. Jeho součástí je m.j. tepelný zdroj. jehož jmenovitý výkon je rozhodující pro určení povinnosti.
Podrobnosti určuje prováděcí předpis vyhláška 194/2013 Sb. Ke znění zákona 406/2000 aktuálnímu v roce 2021 je připravena dosud nevydaná novelizace vyhlášky, která precizuje způsob stanovení jmenovitého výkonu zdroje jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla, tedy nezávisle na skutečném využití jejich kapacity.
V tomto ohledu není tedy Vaše úvaha správná.
V odst. 5 zákon dále stanoví, že výše uvedená povinnost zajištění kontroly se nevztahuje na systémy vytápění a kombinované systémy vytápění a větrání:
a) pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém budovy, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,
b) na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách podle § 10e Zákona.
Požadavky dle bodu a) stanoví návrh novelizované vyhlášky následovně:
Pro jiné než obytné budovy se za automatizační a řídicí systém budovy považuje systém schopný
a) nepřetržitě monitorovat, registrovat a analyzovat spotřebu energie a umožňovat její regulaci,
b) ukládat výstupy z měření spotřeby energie alespoň po dobu 12 měsíců zpětně,
c) srovnávat v čase energetickou náročnost budovy, zjišťovat snížení účinnosti technických systémů budovy a informovat obsluhu řídícího systému budovy o možnostech zlepšení energetické́ účinnosti,
S pozdravem J. Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto Czechia-Moravia tisk