MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Zástupcem firmy ALPHKAT GmbH jsme byli seznámení s technologií pro zpracování biomasy, plastů, gumy, papíru na kapalné palivo - diselu s vlastnostmi totožnými s motorovou naftou. Byla nám prezentována technologie na provozní úrovni s výkonem např. 120 kg plastu umožní výrobu 100 litrů paliva. Surovina je zpracovávána za teploty 320 st.C a přítomnosti katalyzátoru. Technologie se nám jeví jako velmi zajímavá s možností využití našich odpadů jako je např. sláma. Zajímalo by nás zda nám můžete potvrdit tento vývojový směr či znalost podobných technologií v provozním měřítku.
Předem děkujeme za odpověď.
[ 4.3.09 - dotaz číslo: 13255 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny ]

Vážený pane, nejedná se o nijak nový výrobní postup výroby oleje z organických látek - ostatně kolomaz byla směs dřevěného oleje (tedy to, co popisujete) s dřevěným uhlím, tedy téměř čistým grafitem. Ve světě se tento postup používá jeko jedno z řešení pro kogeneraci, tedy společnou výrobu elektřiny a tepla. Pokud vím, tak bývá problém s čistotou takto vyrobeného oleje, který se musí filtrovat a jehož kvalita velmi ovlivňuje životnost motoru, případně jeho inklinaci k poruchám (zapékání). Každý výrobce si chválí svoji technologii, což je normální. Jedinou ochranou v tomto směru je požadovat garance za přesných okrajových podmínek provozu stroje - tedy při konkrétním vstupu (kvalta slámy, vlhkost,....) parametry konkrétního výstupu s kvalitativními ukazateli (čistota, bod tuhnutí, případně chemické vlastnosti, množství příměsí....). Domnívám se, že by mohl být problém u plastů, neboť netuším, jak si takovéto zařízení dokáže poradit s různými příměsemi, které v plastech jsou a nebo mohou být. Pokud budete o této zakázce dále jednat, chtějte garantovat i náročnost na vstupy (včetně množství elektrické energie, četnost a cena výměny filtrů, náročnost na obsluhu...) Tato garance by měla trvat minimálně po dobu než se investice vrátí. Domnívám se, že ochota dodavatele přistoupit na takovéto garance a přesnost vstupních a výstupních parametrů, záruka doby provozu a doby potřebné na údržbu, záruka náročnosti na údržbu, záruka příkonu energií apod. vám napoví, jak dalece je dodavatel seriózní a jak dalece své práci věří. Doporučuji také zjistit si podrobnosti o finančním stavu dodavatele, aby byla jistota, že případnou garanci a záruku bude kde uplatnit, případně toto doporučuji řešit pojištěním.
Zdraví
Roman Šubrt

Zkontrolováno:
*Ba280509*
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect