Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.10.21 / dotaz č. 132819
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, zda jsou nyní nějaké dotace na kogenerační jednotky do podniků MSP?

Předem děkuji za odpověď.

Zdravím Vás, v současné době není pro malé a střední podniky otevřen žádný dotační program, kde by bylo možné uplatnění kogenerační jednotky.
Připravuje se však nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK, (naváže na původní program OP PIK, úspory energie, který byl již ukončen), jehož součástí bude i podprogram na úspory energie ve firmách. Účelem programu bude podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Zde bude možné uplatnit i opatření spočívající v instalaci kogenerační jednotky. Výše dotace bude 500 tis. Kč ÷ 200 mil. Kč a procento podpory bude až 50%. Předpoklad zahájení podávání žádostí je ve 2Q 2022.
Odpovídá:  Ing. Pavel Koníř - EKIS Ústí nad Labem Drakisa tisk