Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.10.21 / dotaz č. 132955
Dobrý den,
mám dotaz ohledně dotace na výměnu kotle s Emisní třídou 1 za Automatický kotel na pelety a uhlí Emisní třídy 5 Kotel bude sloužit k vytápění rodinného domu.
Stávající kotel je v kotelně, která je součástí domu ale nový kotel by byl instalován do vedlejší budovy, které od sebe dělí zeď.
Co všechno potřebujete vědět ohledně kotle a co musím udělat já aby splnil podmínky dotace na kotel.
Děkuji Vám moc za odpověď.
Dobrý den,
co se týče možnosti čerpání dotace na výměnu zdrojů, je možné zažádat si z programu Nová zelená úsporám, který spustil příjem žádostí 12. října. V tomto programu je možné získat dotaci, pokud provozujete jako hlavní zdroj v rodinném domě kotel na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, což uvádíte že máte. Podporovány jsou však pouze kotle určené výhradně ke spalování biomasy (v případě automatického kotle tedy dřevních pelet). Podpora se neposkytuje na pořízení kotlů umožňujících kombinované spalování fosilních paliv nebo nedřevní biomasy. Proto je důležitý výběr zdroje, který bude plnit parametry dotačního programu. Z tohoto důvodu je vytvářen nový seznam výrobků ( https://svt.sfzp.cz/ ), kde můžete vybírat vhodný podporovaný zdroj nebo si naopak ověřit, že vámi vybraný zdroj splňuje podmínky programu.
Pro podání žádosti o podporu je třeba mít doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle, dále fotografie stávajícího zdroje, kterým prokážete, že je kotel napojen na otopnou soustavu a komínové těleso. Žádná projektová dokumentace není již potřeba a stačí podat žádost elektronicky před realizací a nahrát povinné přílohy. V dalším kole pro doložení realizace je nutné zajistit ekologickou likvidaci stávajícího zdroje a dodat podklady o instalaci nového zdroje formou protokolu o uvedení zdroje do provozu, fotografie o nainstalování, protokol o revizi spalinové cesty a samozřejmě faktury za instalaci zdroje a doklady o úhradě. Vše se dokládá již pouze elektronicky. Kompletní a aktuální informace se dozvíte na stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB