MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

V souvislosti s výměnou střešní krytiny na domě se zastavěnou plochou menší jak 350 m2
mám v úmyslu zřídit malou fotovoltaickou elektrárnu. Jaká sazba DPH bude ? 9 nebo 19% ? Na vedlejší, samostatně stojící budově (stodole) je v případě montáže elektrárny sazba jiná? Závisí to např. i na umístění střídačů a měření? Tj. panely na stodole - měření a střídače v domě?
Děkuji za odpověd´

[ 13.3.09 - dotaz číslo: 13308 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny ]

Vážený pane,

asi máte na mysli využití snížené sazby DPH (9%), kterou lze využít při přestavbě rodinného domu. Podle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. lze sníženou sazbu uplatnit na stavební a montážní práce realizované v rámci změny již dokončené výstavby u rodinného nebo bytového domu, a to vč. příslušenství. Podmínkou je, aby se prováděnými pracemi nezměnil charakter stavby. Viz § 48 zákona o DPH.

Domnívám se, že fotovoltaická elektrárna není změnou stavby ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zde se uvádí v §2 odst 5:
Změnou dokončené stavby je:
a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

Otázka je, zda fotovoltaická elektrárna je příslušenstvím stavby, domnívám se, že nikoli. Kvalifikovanější odpověď by vám poskytl finanční úřad, případně ministerstvo financí.

Doporučuji vám počítat raději se sazbou DPH 19%.

Karel Srdečný, EkoWATT

Zkontrolováno:
*Ba280509*
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect