MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.11.21 / dotaz č. 134120
Dobrý den
bydlíme v rodinném domu ze sedmdesátých let. Dům je zateplen ( v roce 2010 ,15 cm polystyren, nová plastová okna a dveře, zateplení stropu ) Topení je samotížné s otevřenou exp. nádobou. Topí se do deskových radiátorů. K topení používáme dva způsoby. Kotel na uhlí a dřevo (již nevyhovující, příští rok jej bude nutné odstavit) ve kterém topíme dřevem (obvykle část topné sezony) nebo starý plynový kotel, paralelně napojený na stávající topení. Tento kotel ( od roku 1998) je samozřejmě dimenzován na původní neizolovaný dům a proto často cykluje. Kotel je nastaven na teplotu 65 stupňů a vždy dostatečně vytopil dům i v těch největších mrazech. Jako zdroj teplé vody je plynový bojler. Na plynu se také vaří. Vzhledm k tomu, že část topné sezony topíme dřevem, odhad spotřeby plynu, pokud by se topilo jen plynem, je asi 1800 - 2000 m3. Jsem si vědom, že při použití nového např. kondenzačního kotle by spotřeba byla asi menší. Současně spotřeba elektřiny (světlo, el. trouba ,pračka, dílna atd.) je asi 2300 kwh. za rok. Je zřejmé, že bude nutné tyto staré topení vyměni. Vzhledem k tomu, že jsem již v důchodu nechci již kotle na peletky, dřevo atp. Uvažuji jen o novém kondenzačním kotli a nebo tepelném čerpadlu. Tep. čerpadlo jen vzduch-voda.Můj dotaz je tedy , jaké jsou možnosti , abych je mohl posoudit. Myslím vhodný výkon, cena popř. výrobce, dotace ( tady asi ale možnost nebude) .Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
Váš dotaz je položen v několika rovinách, takže naši základní odpověď rozdělíme do několika bodů:

1/ Možnosti typu nového zdroje.
Vzhledem k Vašemu požadavku "bezobslužnosti" nového zdroje jste v zásadě již sám zmínil dvě varianty, které by se zde nabízely.
a/ Tepelné čerpadlo vzduch-voda je ve většině případů složeno ze dvou jednotek a to vnitřní a venkovní. Za prvé z toho plyne, že musíte v domě disponovat místem na novou vnitřní jednotku (velikosti cca lednice), kterou by bylo vhodné umístit někam blízko koupelny a kuchyně. Uvedené zejména z důvodu přípravy teplé vody, aby se minimalizovala délka rozvodů TV (za předpokladu, že by jste chtěl řešit přípravu TV tímto TČ, což by bylo asi z hlediska provozních nákladů vhodné). Za druhé, je potřeba myslet na vhodné umístění venkovní jednotky, která musí být umístěna přímo v exteriéru, ale zároveň chráněna proti povětrnosti a dále musí být umístěna vhodně vůči vašemu i sousedním objektům, jelikož je zdrojem hluku. Za třetí je pak zde aspekt vhodné otopné soustavy, kdy je pro maximální snížení provozních nákladů potřeba snížit teplotní spád otopné soustavy (určitě by nebylo vhodné ohřívat topnou vodu do těles na stávajících 65°C). Ideální řešení je podlahové vytápění se spádem kolem 35/40°C.
b/ Kondenzační kotel by se asi v tuto chvíli jevil jako vhodnější zdroj, jelikož by bylo pravděpodobně možné provést jednodušší výměnu s menšími zásahy do stávajícího provedení. Opět zde ale platí, že pro maximální účinnost, by bylo potřebné snížit teplotní spád otopné soustavy.

2/ Pro přesné určení výkonu nového zdroje by bylo potřebné provést tzv. výpočet tepelných ztrát vašeho domu (uvedené většinou provádí projektant vytápění). Na základě vybrané výkonové řady zdroje by jste si pak mohl oslovit výrobce a požádat jej o předběžnou cenovou nabídku.

3/ Možnost dotace - v nové výzvě programu NZU (Nová zelená úsporám) zatím není umožněno poskytnutí dotace na výměnu původního plynového kotle, a taktéž v rámci tzv. Kotlíkových dotací je umožněna dotace pouze na výměnu kotlů na pevná paliva nesplňujících 3. emisní třídu.

V případě dalších dotazů či upřesnění Vám nabízíme možnost osobní konzultace přímo u nás na středisku EKIS v Olomouci. V případě využití nabídky na osobní konzultaci nás prosím kontaktujte na tel. 777 068 990, popř. na e-mailu svobodapa@volny.cz.

S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Lukáš Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
Téma:  Vytápění
tisk