MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.11.21 / dotaz č. 134128
Dobrý den,
příští rok nám končí životnost kotle na tuhá paliva. Chtěl bych se tedy zeptat kde a jak získat jakousi dotaci na nový?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
V současnosti je na výměnu zdroje v rodinném domě určen jediný dotační program, a to Nová zelená úsporám a počítá se s tím, že počátkem příštího roku k němu přibude ještě program Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Program Nová zelená úsporám byl spuštěn v září a kromě podpory zateplování, výstavby nových budov a dalších opatření podporuje i výměnu zdrojů tepla. Ve Vašem případě, tj. stávající kotel na tuhá paliva s nižší než 3. emisní třídou (nutno ověřit) či zcela bez emisní třídy lze nahradit novým kotlem na kusové dřevo s akumulační nádobou (dotace 80 tis.), možnost máte ovšem vyměnit kotel také za automatický kotel na pelety (80 tis), za krbová kamna na dřevo nebo dřevěné pelety s teplovodním výměníkem (45 tis), nebo bez výměníku (30 tis.), tepelné čerpadlo voda – voda nebo země – voda nebo vzduch - voda (80 tis), s přípravou teplé vody 100 tis., nebo vzduch - vzduch (60 tis), za plynový kondenzační kotel (35 tis), nebo se nechat napojit na soustavu zásobování teplem, je – li vůbec k dispozici (40 tis). Podpora je shora omezena na 50 % z doložených faktur za uznatelné náklady.
Stávající kotel musíte obětovat, fyzicky zlikvidovat, musí zmizet nejen z Vašeho domu, ale i ze světa. Před tím, ale musíte zdokumentovat (foto), že byl skutečně zapojen do otopné soustavy a do komína, podobně, jak to bylo u kotlíkových dotací. Nové zařízení musí splňovat současné předpisy a nejlépe je vybrat si typ z aktualizovaného seznamu výrobků a technologií, který je veden na webových stránkách programu.
Žádost se podává pouze elektronicky,včetně požadovaných příloh.
Podrobné údaje získáte na www.novazelenausporam.cz.
Výhodnější variantou se jeví zmíněné kotlíkové dotace, která bude mít obdobné podmínky, avšak budou je administrovat krajské úřady, u bude zde jednoduší podávání žádostí a vyšší podpora (až 130 tis). Podmínkou je však nepřekročení příjmů domácnosti (170900 Kč na osobu a rok). Domácnosti složené výhradně z důchodců spadají mezi podporované domácnosti automaticky. Program bude spuštěn v prvních měsících příštího roku. U obou programů, Nové zelené úsporám v oblasti kotlů na tuhá paliva i kotlíkových dotací skončí příjem žádosti před 1. 1. 2022, kdy bude provoz starých kotlů zakázán.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
tisk