MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.11.21 / dotaz č. 134163
Dobrý den,

řešíme půdní vestavbu stávajícího bytového domu. Změna v plocha obálky budovy je do 25% (jiná než větší změna dokončené budovy). V půdním prostoru vznikne nový byt. Střecha a výplně otvorů budou nové a budou splňovat požadavek na doporučenou hodnotu souč. prostupu tepla. Investor však plánuje, že nechá původní štítovou stěnu půdy a nebude ji zateplovat. V původním stavu štítová stěna nebyla součástí obálky budovy a nyní je. Jak v tomto případě hodnotit splnění požadavku na energ. náročnost, kdy všechny nové a měněné stavební prvky obálky budovy musí splňovat doporučené hodnoty souč. prostupu tepla dle ČSN 730540-2. Je to konstrukce nová nebo stávající?
Děkuji
Dobrý den,
osobně bych tuto část považoval jako novou konstrukci, na kterou se také vztahují požadavky. V praxi to znamená, že by tato konstrukce (byť je stávající, ale nebyla součástí tepelněizolační obálky budovy) měla být navržena tak, aby splňovala požadavky - tedy ideálně doporučené hodnoty.
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD tisk