Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.12.21 / dotaz č. 134409
Dobrý den, máme navržený rodinný dům v pasivním standardu a rádi bychom získali dotaci „pasiv+“, tzn. S nějakým obnovitelným zdrojem energie. V Projektu máme navržen elektrokotel s fotovoltaikou do vody. Podle aktuálně zpracovaného PENBu vychází fotovoltaika na 10,3 kWp. – tak abychom splnili primární neobnovitelnou energii. Bohužel situace na trhu nám to asi nedovolí a ceny panelů jsou vyšší než v době kdy jsme toto řešili. Přemýšlíme zda v průběhu stavby nezměnit zdroj na tepelné čerpadlo. Jak se toto řeší z hlediska NZÚ a SÚ? Ke kolaudaci dodám nový/přepočítaný PENB, kde bude započítané TČ a to bude bráno jako závazné a starý PENB bude neplatný? Neuzavřeme si tím do budoucna cestu žádat o fotovoltaiku dodatečně? Dokumentaci zatím ještě nemáme podanou na SÚ.
Dobrý den,
rodinný dům, který je předmětem podpory, musí splnit požadavky na vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie platné po 1.1.2022. Současné musí být dosaženo minimálně o 20 % nižší hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů, než je požadavek výše uvedené vyhlášky. Změna v průběhu projektu je vždy možná i s ohledem na technologie, které budou splňovat vždy lepší parametry tzv. změnou stavby před dokončením a prokázání zlepšení parametrů či hodnotících kritérií. Podmínky pro danou podoblast podpory musí být splněny nejpozději v okamžiku zápisu nabyvatele do katastru nemovitostí.
Zároveň na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z jiných oblastí podpory, pokud podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.
Pokud by jste nežádal v programu v rámci dotace pasiv +, je možné zažádat o podoblast podpory C.3. - fotovoltaické systém propojení s distribuční soustavou a akumulací elektrické energie do baterie s maximální výší podpory 200.000 Kč na jeden rodinný dům dle parametrů instalovaného výkonu.
Děkuji a přeji hezký den
EKIS Pardubice
Odpovídá:  Pavel Bondor* - EKIS Pardubice, EWIC tisk