Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.12.21 / dotaz č. 134582
Dobrý den,
dostala se ke mně informace o dotačním programu Zelená úsporám.

Mám k tomu několik dotazů:
- V textu je uvedeno, že je nutné vyměnit některé druhy topidel. Pokud se jedná o malá kachlová kamna, která jsou navíc využívána střídavě s tepelným čerpadlem, nutnost výměny není nutná. Chápu to správně?
- Měla bych však zájem zateplení. Jde o malý rekreační objekt, který využívám k trvalému bydlení. V zimě obývám jen jeden nezateplený pokoj. V podstatě to tolik nevadí, protože je podél stěn obestavěn nábytkem. Pouze na jedné straně nábytek není, a tam je problém. Také okna jsou stará a potřebovala by výměnu. Je možnost zde žádat o dotaci na zateplení?
- Také by mně zajímala dotace na venkovní stínící techniku, hospodaření s dešťovou vodou a solární systém. Jaké mám možnosti?
Dobrý den,
zkusím postupně odpovědět na vaše dotazy.
- Nutná výměna od září roku 2022 se týká pouze stacionárních zdrojů na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není rovněž navržen pro přímé vytápění. Tato definice je uvedena v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a postihuje tedy pouze kotle. Vámi provozovaná kachlová kamna jako lokální doplňkový zdroj můžete nadále provozovat.
- Co se týče možnosti dotace na zateplení, na toto je určen program Nová zelená úsporám, který nově podporuje zateplení i u staveb určených pro rodinnou rekreaci, které jsou využívány pro trvalé bydlení minimálně 2 roky od podání žádosti. V případě, že se rozhodnete jít cestou dotace, je nutné si nechat zpracovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, kterým prokážete splnění podmínek programu. Je nutné navrhnout dostatečnou sílu tepelné izolace podle typu obvodového zdiva a okna by měla být s izolačními trojskly. Výše podpory je stanovena jednotkovou výší v Kč/m2, u zateplení vnějších stěn to je 600 Kč/m2 a výměny oken 2 200 Kč/m2 v případě dosažení dílčí kategorie.
- Vámi zmiňovaná další opatření jako venkovní stínící techniku, nádrž na dešťovou vodu, solární systém lze řešit též z programu Nová zelená úsporám. Na každé opatření jsou kladeny určité nároky a kritéria. Nejvhodnější variantou je podání jedné žádosti o dotaci, která bude obsahovat více opatření. Pak je možné získat navíc i určité bonusy za kombinaci více opatření. Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB