MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.1.22 / dotaz č. 134647
Dobry den, stačí mi při stavbě komínu dvířka na čištění dole a jedny v patře? Nebo je potřeba přístup na střechu? Dekuji
V dikci ČSN 73 4201 musí být spalinová cesta „kontrolovatelná a čistitelná“, aniž je přesně specifikováno, jak toho dosáhnout. Lze dovozovat, že nad půdicí (dnem) komínu musí být dvířka pro vybírání nečistot. Pokud se těmito dvířky dá i vymetat, nejsou další dvířka ani přístup k ústí nutné. Nicméně obvyklým řešením je v případě nepřístupnosti ústí komínu zřídit ještě vymetací dvířka mezi půdicí a ústím komínu. Nejčastěji na půdě, nebo v dostupné výšce nad střechou. Tedy v prostorách, kde je menší riziko znečištění interiéru budovy v rámci čištění.

I přes výše uvedené, lze přístup k ústí a čištění ústím považovat za ideální stav, a to zejména u rodinných domů.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk