Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.1.22 / dotaz č. 134650
Dobrý den ráda bych se informovala na projekt malé vodní elektrárny, zda je pro rok 2022 možné získat dotaci na realizaci projektu.

Děkuji za radu.
Dobrý den z Třebíče,

ano obecně to možné bude, modernizační fond připravuje další výzvu v programu Nové obnovitelné zdroje v energetice RES+, harmonogram bohužel není k dispozici, ale mluví se o 1Q letošního roku.
Doporučuji tedy sledovat webové stránky Modernizačního fondu: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/ je zde i programový dokument, kde je specifikována základní výše podpory (bude upřesněno výzvou).
Základní podmínky z RES+:

5.2.4 Malé vodní elektrárny (MVE):
● Instalovaný výkon výrobny nesmí přesáhnout 10 MW,
● Splnění požadavků dle vydaného posouzení vlivu na životní prostředí
(EIA),
● V případě modernizace stávající MVE je možné podpořit pouze obnovu MVE, včetně úplného nebo částečného nahrazení zařízení nebo
provozních systémů a vybavení za účelem náhrady výkonu či zvýšení
účinnosti nebo výkonu zařízení.

Podpora MVE by se měla objevit i v připravovaném Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027, konkrétně specifický cíl 4.2.

Odpovídá:  Vladimír Novotný ml. - EKIS Třebíč EuroEnergo tisk