MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.1.22 / dotaz č. 134659
Dobrý den,

obracím se na Vás s prozbou,zda by jste nám nemohl poradit s problémem na našem komíně.Na venkovní straně se dělá vrstva takového žlutobílého nánosu,která postupuje kolem dokola.Vrstva se začala vytvářet v části pod střechou,kde je komín schovaný.Všiml jsem si,že začíná i prosakovat v interiéru přes malbu černé skvrny.Komín je vyvložkovaný.Vložky o průměru 200mm jsou usazeny v komínových blocích,které jsou sesazeny od púlky komína na vložky o pruměru 160mm,který je utěsněn i vatou.Komín má střížku a je každý rok čištěný svépomocí.Z celého komínu je max.necelý kbelík sazí,po vyčištění za 1xrok.Topím pouze suchým,tvrdým dřevem.Posílám i foto.Komín je 10.let starý napojen zhruba v polovině původního starého komínu.Topím v teplovodních krbových kamnech,kde se teplota drží cca 60C.Jde i mírně cítit zápach dehtu v interiéru.
Budu rád,zda můžete ze svýma zkušenostmi poradit příčinu tvoření těchto vrstev na komíně a jaká je možná oprava tohoto problému.
Váš popis nejvíce odpovídá negativnímu vlivu kondenzátu, vzniklému ze spalin při teplotách pod rosným bodem. I vyschlé dřevo obsahuje okolo 20% vlhkosti a další vlhkost vstupuje do spalin ze spalovacího vzduchu. Spaliny tedy vždy obsahují vodní páru. Pokud jsou v komíně schlazeny pod cca 45°C, začíná vodní pára kondenzovat na vodu a vzhledem k přítomnosti uhlovodíků a sazím vzniká směs, obecně nazývaná dehet. Tato tmavá a silně aromatická kapalina může pronikat spárami komínového tělesa, ale kapilárně i celým pláštěm. Únik dehtových zplodin je třeba považovat za závažné provozní riziko.

Dle zákona 133/1985 Sb. v aktuálním znění je povinností provozovatelů spalovacích zdrojů nechat kontrolovat spalinovou cestu odpovědnou osobou (kominíkem). U pevných paliv obvykle 1 x ročně. Nezajištění této kontroly je porušením zákona a může být pokutováno.

Je proto třeba ihned nechat komín prohlédnout odpovědnou osobou – kominíkem nebo revizním technikem, protože podobné závady vždy nezbytně vyžadují osobní prohlídku.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
tisk