Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.1.22 / dotaz č. 134768
Dobrý den,
uvažujeme o pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu. Chtěl bych se zeptat, jestli by do dotace "Zelená úsporám" bylo možné zahrnout i výměnu radiátorů za nové s termostatickými ventily.

S pozdravem
Dobrý den,
aktuální výzva z programu Nová zelená úsporám běží od října 2021 a dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory je uvedeno, že podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy. Dále je v pokynech uvedeno, že realizační výdaje jsou výdaje přímo související s dodávkou a instalací podporovaného opatření včetně nezbytných zkoušek a revizí.
Dle výše uvedeného tedy vyplývá, že podpora se týká výměny zdroje, v případě tepelného čerpadla (TČ) je výše dotace 80.000 Kč pokud bude TČ sloužit pouze k vytápění nebo 100.000 Kč pokud bude TČ vytápět i ohřívat teplou vodu. Přímá dotace na rekostrukci otopné soustavy nebo otopných těles z programu Nová zelená úsporám bohužel není podporována.

S pozdravem,
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB