Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.1.22 / dotaz č. 134797
Dobrý den.
Na Netu jsem našel odkaz na Vás - uváděný jako možné řešení - ze stránek MPO- garanta Vyhlášky 269/2015 Sb. Téma dotazu jsem definoval v kroku 1 - účtování tepla.
Jedná se nám o poměrně nejasné účtování nákladů v nebytovém prostoru našeho domu - SVJ.
Dům 5 pater- má ve svém suterénu - pod úrovní země, umístěný neb. prostor - bývalý kryt CO. Jedna jeho část o rozloze cca 38 m2 - uzavřená obezděním, byla do nedávna vytápěna částí neizolovaného potrubí topného systému domu, které (asi v roce 2009) vypočítal, že majitel se bude podílet na topení z této plochy.Tato část byla vlastníkem nedávno zaizolována jako ostatní vedené potrubí v tomto CO krytu - podél stěn- přívod/vratka.
Celková výměra neb. jednotky je 195,3 m2 (včetně obezděných prostor 38 m2)
Pro vyúčtování je snadné dle 265/2019 Sb, určit z 50 % nákladů spotřebovaných na teplo domu, povinnost dle Vyhlášky - příspěvek násobením nákladu ZS vypočteného na 1 m2 celkové započitatelné plochy domu x podlah. plocha krytu CO - 195,3 m2.. V čem však potřebujeme pomoc odborníků je - správně určit příspěvek na ohřev TV , dle 269/2015 Sb - pro vlastníka neb. jednotky, který se počítá z 30 % nákladů spotřebovaných na ohřev TV domu. Prosíme poradit, zda i v tomto případě se z celkového nákladu na ohřev TV - jeho z 30 % - vypočte náklad na 1 m2 započitatelné plochy domu a - zda se pronásobí výměrou zap. podl. plochy krytu CO - 195,3 m2 .
Koeficient polohy je dle tabulky 1 - neboŤ to je de facto - plocha 195,3 m2 neb. jedn. sousedící jednou stěnou - stropem - z vyhřívaným prostorem byt, jednotek, které jsou nad neb, jednotkou.
Děkujeme za pomoc a za nasměrování MPO na EKIS pro odbornou pomoc.


Dobrý den,

omlouváme se, ale Váš dotaz je velmi specifický. Obecně rozúčtování na TV by mělo 30% základní složky rozložené na m2 a 70% by mělo být spotřební složka, která se určí z náměru na vodoměru TV. Prosím, zkuste položt dotaz přimo na portal SVJ, například http://www.portalsvj.cz/
Případně pozvat specialistu na rozúčtování přimo do Vašeho objektu, nejste li schopni se v rámci SVJ shodnout.

Pro úplnost dodávám, že garantem zmíněné vyhlášky není MPO, ale MMR.

Dále bych chtěl ještě doplnit rozvahu o Vaší situaci.

--------------------------

Odpověď na oba dotazy: Stanovení pravidel musí být odborně posouzeno. V praxi se setkáváme s tím, že každý posudek bohužel reprezentuje rozdílný názor.

Obecně doplňující otázka: Jak je prostor využíván? Důležité pro stanovení nákladů na ohřev – dodávku TUV.

Technicky neznám skladu stropu, ale obecně předpokládám:

- Železobetonový strop krytu má nejméně 30 cm.

- Stavebně je na stropě izolace proti vlhkosti a zásyp, ve kterém mohou být inženýrské sítě stavby nad krytem, například kanalizace, tj. tloušťka zásypu cca 20cm.

- Na tomto zásypu je, předpokládám, opět beton cca 5cm, a na něm pochůzná vrstva.

OTOP

Dle mého názoru v daném případě nelze považovat takový strop krytu za stěnu sousedící s otopnou stěnou, dle přílohy č.1 vyhlášky č.269/2015 Sb., část „A“, odstavec 2, cituji:

2. místností bytů a nebytových prostorů, v nichž není umístěno otopné těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí (nepřímo vytápěné místnosti a prostory)

Koeficient [ - ]

jednou stěnou - 0,1

dvěma stěnami - 0,2

třemi stěnami - 0,35

čtyřmi stěnami - 0,5

pěti a více stěnami - 0,75-1,0

a) Stěnou se rozumí boční stěna, strop a podlaha. Má-li místnost velké rozdíly v délkách stěn nebo sousedící místnosti nejsou podél celých délek stěn, zvolí se koeficient úměrný hodnotám z tabulky. Za sousedící vytápěné místnosti se nepovažují chodby a schodiště společných částí objektu, i když je v nich umístěno otopné těleso.

Uplatnění koeficientu „0,1“ pro nepřímo vytápěné místnosti a prostory je, dle mého názoru, v daném případě neodůvodnitelné, jelikož průnik tepla je daleko nižší.

Je možné uskutečnit měření teploty stropu v „krytu“ a měření stropu v jiných místnostech suterénu. Na základě tohoto porovnání teplot bude koeficient nižší než „0,1“, dle mého názoru cca „0,07“.

Ohřev TUV

Dle mého názoru, v daném případě je nutné znát způsob užívání daného prostoru. Podlahová plocha pro poskytování TUV se určuje v souladu s vyhláškou č.269/2015 Sb., §2, písm. f), cituji:

podlahovou plochou nebytových prostorů pro účely poskytování teplé vody podlahová plocha vynásobená koeficienty stanovenými podle přílohy č. 1 části B k této vyhlášce,
Po té lze „odborně určit“ podíl na nákladech v návaznosti na přílohu č.1 vyhlášky č.269/2015 Sb., část „B“, odstavec 2, cituji:
Koeficienty pro výpočet podlahové plochy nebytových prostorů pro rozdělení základní složky nákladů na teplou vodu se stanovují odborným posouzením podle rozsahu odběru a způsobu užití teplé vody.

Zde zákonodárce ani MPO nic nestanovilo a odkázalo se na „odborné posouzení“.

Úvaha

Bytu se započítává plocha dle vyhlášky č.269/2015 Sb., §2, písm. d), cituji: podlahovou plochou podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem; nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků,, tedy 100% rozlohy.

Byt je využíván 24 hodin denně, tedy 3 ks výtoků s teplou vodou = kuchyně, koupena umývadlo, koupelna vana nebo sprchový kout.

Potřebné odpovědi pro „odborné posouzení“ nebytového prostoru na níže uvedené dotazy:

Využití krytu – nebytového prostoru určitě není 24 hodin a každý den. Jak je tedy nebytový prostor využíván.

Je-li nebytový prostor ke každodennímu podnikání jako provozovna, nutno znát počet zaměstnanců ve směně.

Jaký je počet výtoků TUV nyní. (Původně jich mohlo být dost, včetně sprch.)

Jaká je roční spotřeba TUV nebytového prostoru za poslední 3 (5) roky.

Jaká je průměrná cena ohřevu 1m3 TUV za celý dům(základní + spotřební složka); minimální cena za 1m3 TUV a maximální cena za 1m3 TUV v bytech.

Na základě výše uvedeného je možné „odborně“ stanovit KOEFICIENT pro výpočet podlahové plochy nebytového prostoru pro rozdělení základní složky nákladů na teplou vodu.

Budou-li poskytnuté podklady dle výše uvedeného, lze prostory lépe vyhodnotit

Odpovídá:  Ing. Pavel Štajnrt* - tisk