Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.1.22 / dotaz č. 134913
Dobrý den, doděláváme s architektem projekt a chtěl bych se zeptat, jak je to s umístěním rekuperační jednotky, vnitřní jednotky tepelného čerpadla a akumulační nádrže místo domu do přilepené garáže.

Je to z pohledu dotací možné? A bude se pak stále energatická náročnost rodinného domu a garáže počítat/zohledňovat odděleně?

Děkuji a přeji hezký den.
Dobrý den,
z dotazu nevyplývá příliš podrobností, o jaké dotace se jedná, jakou oblast podpory atd.
Předpokládám, že se jedná o dotaci Nová zelená úsporám, k tomuto programu směřuji odpověď.

Popsané technologie mohou být umístěny i mimo vytápěnou obálku budovy, např. v nevytápěné/temperované garáži či přístavku.
Umístěním technologie do takovéhoto prostoru neznamená, že by se tento prostor musel automaticky započítávat do prostoru rodinného domu.

Vytápění garáže určuje např. umístění otopných těles. Pokud je v prostoru pouze umístěna technologie, která "topí" ztrátami v rozvodech apod., nelze prostor považovat za vytápěný.

Bude-li garáž vytápěna/temperována, pak by se zahrnula do energetické náročnosti jako samostatná zóna, pokud to dovolují podmínky dotačního programu. Např. pokud by se jednalo o novostavbu (oblast podpory B) v programu Nová zelená úsporám, je v aktuálních Pokynech stanoveno uvažovat garáž vždy jako nevytápěnou.


Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk