Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.1.22 / dotaz č. 135062
Dobrý den,

prý byste mi mohli poradit, zda by bylo možné čerpat nějakou dotaci na stavbu rodinného domu. Zatím jsme ve fázi projektu a podáváme stavební povolení.

Měli jsme v plánu čerpat dotaci na kombinaci FVE a TČ, ale zjistila jsem, že pokud to máme zahrnuto už v projektu, na dotaci nemáme nárok. Také plánujeme zelenou střechu. Podle PENB máme spotřebu 57 Wh/m2 rok. Dočetla jsem se, že by snad pod 50 mohla být dotace na "úsporný dům".

V zelené úsporám se snad ani nedá vyznat, tak se na vás obracím, zda si myslíte, že by byla vůbec nějaká dotace možná a zda by se vůbec vyplatila.
Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz a pokusím se odpovědět na vaše otázky.
Program nová zelená úsporám (NZU) dlouhodobě podporuje formou dotace výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Tento pojem je takový nicneříkající, avšak ve svých podmínkách (závazné pokyny pro žadatele) jsou jasně definovány parametry, které je nutné splnit pro získání dotace. Nová výzva programu NZU byla spuštěna v říjnu loňského roku a zároveň došlo poměrně k výrazné úpravě požadovaných parametrů.
Dle dosažených energetických parametrů budovy se podpora dělí na tři kategorie, nazvány jako Základ (s dotací 200.000 Kč), Pasiv (s dotací 350.000 Kč) a Pasiv+ (s dotací 500.000 Kč).
Sledované parametry zjistíte tedy ze závazných pokynů pro žadatele, které jsou k nahlédnutí/stažení zde: https://novazelenausporam.cz/dokument/2532.

Pokud máte již zpracovaný průkaz energetické náročnosti (PENB), tak z něj dokážete zjistit většinu potřebných údajů a porovnat s požadovanými parametry. Stručně shrnu, že v domě musí být instalované řízené větrání s rekuperací, dále stínící prvky proti přehřívání v letních měsících. Dalším parametrem, který se sleduje (a zároveň ověřuje měřením po dokončení stavby) je průvzdušnost obálky budovy, tedy těsnost domu. Ostatní parametry jsou výpočtové hodnoty, kterých musíte dosáhnout a prokázat je Energetickým hodnocením.
Ve vašem případě bych tedy kontaktoval projektanta či energetického specialistu, který vám zpracoval PENB a ověřil splnění kritérií programu.
Ohledně výstavby zelené střechy, zde je možné získat dotaci také z programu NZU. Výše dotace se odvíjí od typu zelené střechy (intenzivní, polointenzivní nebo extenzivní) a sklonu střechy (plochá nebo šikmá). Výše podpory se pak pohybuje 700 - 1000 Kč/m2 plochy zelené střechy. Zelené střechy musí být navrženy a udržovány v souladu s podmínkami programu, kdy jsou kladeny podmínky na ochranná a vegetační souvrství. Opět bližší informace najdete v závazných pokynech pro žadatele.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB