Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.2.22 / dotaz č. 135699
V programu Nová zelená úsporám pro rodinné i bytové domy je uvedena poznámka : Předprojektová příprava může být podpořena v rámci programu EFEKT (Státní program na podporu
úspor energie ministerstva průmyslu a obchodu). Prosím o informaci oč přesně se jedná a kde se dají nalézt bližší informace.
Vážená paní,
děkujeme za váš dotaz. Dotační program Nová zelená úsporám spadá pod Ministerstvo životního prostředí, zatímco program EFEKT pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, přičemž každé ministerstvo má vlastní agendu.

V roce 2022 by měly v rámci programu EFEKT fungovat 3 úrovně pomoci pro ty, kteří uvažují o energetických úsporách.

Zaprvé je to bezplatné poradenství (písemně, osobně či jako videohovor) - to, jak vidíte, funguje.
Zadruhé je to pomoc s podáním žádosti do programu NZÚ (dotační asistence). Toto by mělo být podle informací MPO spuštěno „během několika dní“. Podrobnosti byste pak měla najít na https://www.mpo-efekt.cz
Zatřetí je to tzv. NEO (návrh energetických opatření), kdy vám specialista navrhne konkrétní opatření přímo pro váš dům (např. typ zateplení, výkon solárního systému a podobně) a připraví některé dokumenty pro žádost o dotaci NZÚ.
Podle informací MPO toto zatím nefunguje a není zřejmé, kdy fungovat začne, protože rozpočtové provizórium v ČR zatím neumožňuje vypsat výzvy na žádosti o dotace. Předpokládáme, že i o tomto programu budou informace na https://www.mpo-efekt.cz, případně o nich budou vědět poradci středisek EKIS: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Lze předpokládat, že až MPO spustí výše uvedené výzvy, budou o tom podrobnější informace na tomto webu.

Přejeme hodně úspěchů v dotačním řízení!
Jan Truxa, Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk