Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.2.22 / dotaz č. 136374
Dobrý den, mám dotaz k výhodnosti vytápění RD. V současné době vytápím RD o podlahové ploše cca 100m2, celkově podsklepený s temperovanou garáží kotlem na plyn/obyčejným/. V jednotlivých místnostech deskové radiátory. Ohřev TUV el. bojler 150 l. Dům není izolován, stáří 30 let, zdivo 30 cm tzv. porobeton. Spotřeba plynu při trvalé obyvatelnosti kolem 30000 kwh.
V současnosti trvale neobýván, temperován na cca 14 stupňů. Spotřeba kolem 12-15000 kw.
V souvislostech s posledním událostmi na energetickém trhu zvažuji možnosti úspor, čim změně vytápění.
Poradíte?
Dobrý den,
pokusíme se hrubě vyčíslit jednotlivé položky energetických spotřeb domu. Pro porovnání záměny vytápění srovnáme variantu vytápění kotlem na zemní plyn s variantou tepelného čerpadla. Kromě vlastní ceny komodity (plyn, elektřina) pro vytápění a přípravu teplé vody je třeba rovněž uvážit cenu elektřiny pro ostatní domácí spotřebiče a sazbu za jistič. V případě vytápění zemním plynem má mít objekt správně sazbu D02d, která obnáší vyšší cenu elektřiny a nižší platbu za jistič (kde se rovněž předpokládá jeho nižší instalovaný výkon/hodnota v A). V případě tepelného čerpadla bude sazba D57d, což obnáší nižší cenu za spotřebovaný proud, ovšem vyšší platbu za jistič.
Co se týče vlastních cen elektřiny a plynu, je v současné situaci velký rozptyl v možných cenách. Pro následující úvahy použijeme ceny níže:

Cena plynu – 2,3 Kč/kWh
Cena elektřiny v sazbě D02d (vytápění plynem) – 7 Kč/kWh
Cena elektřiny v sazbě D57d (vytápění tepelným čerpadlem) – 5 Kč/kWh
Cena za jistič D02d (vytápění plynem, jistič 3x25A) – 290 Kč/měsíc
Cena za jistič D57d (vytápění tepelným čerpadlem, jistič 3x32A) – 640 Kč/měsíc

Při uvažování plnohodnotného využívání vycházíme z následujících spotřeb za rok:
Vytápění – 30 000 kWh
Příprava teplé vody – 3000 kWh
Domácí spotřebiče – 3500 kWh
V případě plynového kotle lze uvažovat účinnost výroby téměř 100%. V případě tepelného čerpadla pro vytápění lze uvažovat topný faktor 3,0 (tedy účinnost 300%) pro vytápění a 2,5 pro přípravu teplé vody.
V případě plnohodnotného využívání s uvážení cen výše lze porovnat vytápění plynem a tepelným čerpadlem následovně:

vytápění Kč/rok 69 000 50 000
příprava teplé vody Kč/rok 15 000 6 000
domácí spotřebiče Kč/rok 24 500 17 500
jistič Kč/rok 3 480 7 680
celkem platba za energie Kč/rok 96 980 75 180
úspora Kč/rok 21 800

V případě pouze částečného využití uvažujeme poloviční spotřeby jak na vytápění (dle Vašeho odhadu), tak na přípravu teplé vody a domácí spotřebiče. Srovnání by následně vypadalo takto:
vytápění Kč/rok 34 500 25 000
příprava teplé vody Kč/rok 7 500 3 000
domácí spotřebiče Kč/rok 12 250 8 750
jistič Kč/rok 3 480 7 680
celkem platba za energie Kč/rok 50 230 41 430
úspora Kč/rok 8 800

Z výše uvedeného vyplývá, že možná úspora přechodem z plynu na tepelné čerpadlo může přinést úsporu v rozsahu cca 9 až 22 tis. Kč/rok. Je ovšem nutné si uvědomit, že instalace tepelného čerpadla do nezatepleného objektu může obnášet rekonstrukci otopné soustavy, což nemusí být s ohledem na ztráty jednotlivých místností proveditelné. V takovýchto situacích se s výhodou využívá přínosu zateplení objektu, který nejen výrazně sníží vlastní spotřebu energie, ale rovněž tepelnou ztrátu objektu, přičemž následně může být stávající soustava vyhovující i pro tepelné čerpadlo.
Na zateplení je pak možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až teoreticky 50% z ceny investice. Úspora samotným zateplením může být i více, nežli 50% spotřeby na vytápění.
Dále samozřejmě existuje řada dalších možností úspor, jako například doplnění systému vytápění o krbová kamna (s výměníkem, bez výměníku), přechod na vytápění dřevními peletami, napojení přípravy teplé vody na ohřev plynem, doplnění fotovoltaické elektrárny.
Vzhledem k rozsahu možných úsporných opatření doporučuji osobní konzultaci na některé z poboček EKIS.
S pozdravem Jan Antonín, EnergySim.