Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.3.22 / dotaz č. 136469
Dobrý den, hodlám na svém RD instalovat FV systém pro ohřev TUV s dotápěním ÚT formou umístění topného tělesa do stávajícího zásobníku topné vody s vnitřním zásobníkem TUV (typ: NADO 400/200 v.1).
Vytápění a ohřev vody dosud probíhá tepelným čerpadlem země voda.
Na novou pergolu ocelové konstrukce bych umístil fotovoltaické panely inzerované sestavy "KERBEROS 1,98 kWp". Jedná se o systém nenapojený na veřejnou el. síť a bez ukládání do baterií. Veškerá energie by končila v topném tělese zásobníku.
Dobrý den,
instalace fotovoltaického systému pro ohřev vody je podpořena z dotačního programu Nová zelená úsporám částkou 45 000 Kč.
Pro čerpání dotace je nutné splnit 2 základní podmínky:

1) využitelný zisk z FVE pro ohřev vody musí být více než 1400 kWh/rok – zde bude záležet na umístění, orientaci a sklonu FV panelů, ale pro 1,98 kWp by toto nemělo být překážkou v případě „rozumné“ orientace a sklonu k jihu

2) minimální objem zásobníku je výkon FVE*80 l – toto máte splněno (1,98*80 = cca 160 l)

Vámi zvolený systém by měl být dotačně podpořitelný.
Odpovídá:  Ing. Matouš Juráň - EKIS Praha EnergySim tisk