Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.3.22 / dotaz č. 136898
Dobrý den,

prosím o odpověď na kombinovaný dotaz z témat - energie ze Slunce, tepelná čerpadla a dotace NZÚ. Omlouvám se za případné chybné zařazení dotazu.

Máme rozpracovanou DSP na novostavbu RD. Nyní jsme cca 1-2 měsíce před ohlášením záměru stavebnímu úřadu. Předpokládáme využití dotace NZÚ pro oblast B. Zdroj vytápění TČ země/voda. V PENB nemáme započítanou FVE, ale sami počítáme s její přípravou v rámci stavby a následnou realizací cca do jednoho roku od kolaudace stavby s využitím samostatné dotace C.3 - konkrétně "Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč + za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč". FVE by měla mít instalovaný výkon 5 kWp. Vzhledem k tomu, že samotnou realizaci FVE na střechu budeme provádět až po kolaudaci domu, tak zatím ji nemáme uvedenou v elektroprojektu, ale chtěli bychom tam uvést tu přípravu, tj. vše, co se týká FVE od rozvadeče, přes propojení s tepelným čerpadlem až po střechu, a toto vše zrealizovat již v rámci stavby, aby se v době samotné realizace FVE na střeše již nemuselo zasahovat do interiéru.

1) Prosím o radu, jak správně načasovat a v projektové dokumentaci uvést jednotlivé kroky a propojení FVE s TČ, aby mohly být vyplaceny obě dotace z NZÚ 2021+ (oblast B a C.3).
2) Jak správně do projektové dokumentace pro RD uvést, že nyní do kolaudace bude provedena pouze "příprava"?
3) A lze náklady na tuto "přípravu" uplatnit v rámci následné dotace na FVE (C.3) nebo bude možné čerpat dotaci pouze na náklady vynaložené na samotnou pozdější realizaci FVE (tj. část nad střechou a akumulátory)?
4) Nyní máme v PENB uvedený konkrétní typ a výrobce tepelného čerpadla s aku nádrží a bivalentním zdrojem, bojleru i vzduchotechniky. Pokud bychom v průběhu DPS (RDS) nebo stavby změnili výrobce nebo typ některé z technologií, má to vliv na kolaudaci a žádost o dotaci z NZÚ?

A ještě mám dotaz na jeden z parametrů dotace z NZÚ 2021+ (oblast B), konkrétně "Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období". Veškerá okna od jihu až po SZ budou stíněná externí žaluzií. Pouze jedno okno na JV do koupelny nebude stíněné, protože je kruhové (průměr 1,25 m).
5) Jak se měří a dokládá splnění uvedeného parametru dotace pro tu nestíněnou koupelnu?
6) Případně jak je možné stínit kruhové okno? Čtvercová externí žaluzie integrovaná ve fasádě není dle mého názoru z důvodu tepelných ztrát vhodná.

Velmi děkuji.
Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz a pokusím se odpovědět na vaše dotazy.
- V současné době dle aktuálně platných závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám (dále ZPŽ) nelze zažádat o dotaci z oblasti podpory C (kam spadá i fotovoltaika) pokud je poskytnuta podpora z oblasti podpory B. Toto je uvedeno v ZPŽ v bodě 4.3.
Tato podmínka je poměrně kontroverzní a po vydání ZPŽ došlo k velké diskuzi. Dle posledních informací co nyní mám, se jedná o úpravě ZPŽ s tím, že by měla být tato podmínka vypuštěna a i podpořené novostavby z oblasti B by měly mít možnost zažádat po kolaudaci i o FV systém, samozřejmě za předpokladu, že dům splní podmínky bez příspěvku FVE. V tuto chvíli tedy zažádat o FV spolu s podporou na výstavbu žádat nelze a je nutno počkat na revidované znění ZPŽ.
- Jak to bude následně s uznatelností nákladů tedy nyní též nelze odpovědět, bude nutné počkat na revidované znění ZPŽ.
- Co se týče změn technických zařízení budov oproti projektu a podkladům pro dotační titul NZU, tak záleží o jakou změnu se jedná a jestli má vliv na energetickou náročnost budovy. Např. změna značky tepelného čerpadla s obdobnými technickými parametry, tak asi toto není zásadní problém. Pokud dojde ke změnám typů technologií nebo účinností (především změny k horšímu), které již mají i zásadní vliv na energetickou účinnost, tak už to samozřejmě může znamenat nutnost přepočítat podklady - v tomto případě průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Doporučuji tedy vždy konzultovat předem s vaším energetickým specialistou, který zpracovával PENB a podklady pro dotaci, zamýšlenou změnu oproti projektu, případně i s pracovníkem státního fondu životního prostředí (SFŽP), který bude administrovat vaši žádost o dotaci. Jedině tak předejdete budoucím nepříjemnostem.
- Co se týče splnění parametru nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období, tak je nutné doložit výpočtem splnění podmínek. Posouzení není vyžadováno, pokud jsou všechna okna Z - J - V opatřena vnějšími aktivními stínícími prvky. Vy uvádíte, že externí žaluzie nebude pouze u koupelny. Z mého osobního pohledu by toto nemusel být problém z důvodu, že se nejedná o pobytovou místnost a zároveň jde o poměrně malé a ještě k tomu kruhové okno. Nicméně rozhodující bude přístup a názor úředníka SFŽP. Zkusil bych uvést dostatečný popis v projektové dokumentaci a pokud by úředník trval na prokázání splnění onoho parametru (teplota max 27°C), pak by se musel provést výpočet dané místnosti, tedy koupelny s namodelováním letního režimu a případně zvolit jiné prvky stínění (přesah nebo především vnitřní stínící prvky nebo ovlivnit lze i jiným typem zasklení - mléčné sklo nebo zasklení s nízkou solární propustností). Jedná se o prokazování výpočtovou metodou dle příslušných norem. Opět je toto potřeba konzultovat a sladit s energetickým specialistou.

s pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB