Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.3.22 / dotaz č. 136948
Dobrý den ,
jsme z manželem důchodci, bydlíme v rodinném domku ,s dcerou 19 let, která ještě studuje.
Máme zájem o tepelné čerpadlo.
BLáhově jsme si mysleli , že pro důchodce /nízkopříjmové /se dotace vztahuje i na nás?
Máme kotel na tuhá paliva. kotel je starý, už řádně nefunguje, bohužel je 3 emisní třídy. Před 16 lety jsme ho pořizovali bez dotací, tenkrát na něj ještě nebyly. Již tenkrát jsme chtěli topit ekologicky. Také jsme před 9 lety vyměnili okna za trojskla.

Jak to nyní máme řešit, když náklady na čerpadlo jsou kolem 250 000kč i více? Je to pro nás hodně peněz. Chtěli jsme do budoucnosti už mít vyřešené ekologické tepelné zdroje na vytápění domu.
To si máme koupit opět nový kotel na tuhá paliva,a neřešit ekologické topení? Obec není plynofikovaná, elektrika drahá.
Proč se neřeší i tato situace, když kotel 3 třídy už není moc funkční, je starý a my jsme důchodci s dcerou, kterou ještě finančně podporujeme ve studiu?
.

Dobrý den váš dotaz směřuje na získání dotace na výměnu zdroje tepla z programu Nová zelená úsporám Podoblast podpory C1 – výměna zdrojů tepla. Tato podpora běží a jejím primárním cílem je podpořit ekologizaci zdrojů a tím zlepšovat kvalitu ovzduší v urbanizovaných oblastech.
Nic méně podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:
• kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 za některý ze zdrojů dle tabulky 6, žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny),
• kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů dle tabulky 6 závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory programu NZU,
• lokálních topidel na pevná́ paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, za některý́ ze zdrojů dle tabulky 6, závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory programu NZU,
• elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.
Jelikož vy uvádíte že jste na ekologii myslel již v dobách kdy to nebylo podporováno státem a máte sice starší, ale kotel v emisní třídě 3, tak bohužel dle závazných pokynů viz výše nemáte nárok na dotační podporu. Bohužel v tuto chvíli není vypsán žádný dotační titul v oblasti energetiky na fyzické osoby, který by vám přispěl na modernizaci nebo ekologizaci kotle v emisní třídě 3 a výše. Dotace by se tedy na Vás vztahovala, kdybyste měl kotel třídy 1 nebo 2.
Každý kotel na tuhá paliva vypouští do ovzduší emise, které škodí naší planetě. Právě tyto emise spolu s účinností kotle jsou základními parametry pro zařazení kotlů do emisních tříd.
Čím má kotel menší emise, tím je ve vyšší emisní třídě. Váš kotel je tedy z pohledu dotací považován za ekologický.
Pojem emisní třída kotlů se začal užívat v roce 2003. A kotle koupené před tímto rokem nejsou do žádné emisní třídy zařazeny, protože v době, kdy byly vyrobeny toto označení neexistovalo.

Emisní třídu kotle zjistíte na výrobním štítku vašeho kotle, který je obvykle na zadní části kotle, pokud nemůžete štítek najít nejste si jisti, dá se emisní třída zjistit podle označení a názvu kotle.

Jak jistě víte od září 2022 nás čekají změny v České republice vstupuje v platnost zákaz používání kotlů 1 a 2 emisní třídy (nebo emisní normy kotlů), ale také zákaz kotlů starších roku 2003, které označení třídy nemají. A dále užívání kotlů, které si šikovní svářeči vyrobili sami. Pokuta za starý/neoznačený kotel se pak může při kontrole vyšplhat až na 50 000 Kč.
Vás se tato novinka netýká, neboť máte kotel ekologický a z tohoto důvodu vám stát nepřispívá na jeho výměnu.
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia tisk