Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.3.22 / dotaz č. 136981
Chci si koupit funkcní vodní elektrarnu ktera dodava elektrinu do sitě kde je možno převest licenci
Dobrý den,

Zákon 458/2000 Sb. Energetický, který se zabývá mimo jiné i podnikáním v energetických odvětvích hovoří v §3 ods. 3 „Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.“

Dle tohoto zákona je nutné si tedy pro podnikání v energetických odvětvích, což je i provozování MVE, zřídit licenci u Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Tudíž je potřeba se obrátit na ERÚ a postupovat dle pokynů ERÚ k udělení licence.

Přeji hezký den.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Bohutínský - EKIS Jihlava EAV tisk