Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.4.22 / dotaz č. 137627
Hezký den.
Mám dva domy hned u sebe. Oba domy vytapím automatickým kotlem na hnědé uhlí z domu 1. Kotli je 17 let, ET3. V domě 2 je nikdy nepoužitý kotel ET2. Budu nahrazovat ten automat ET3 u domu 1 za TČ vzduch voda. Lze nějak použít dotaci na nahrazení toho kotle E2 s tím, že teplo bude dodáváno TČ z jiného domu?
Domy jsou od sebe cca 1m, oba vlastním já.
Dobrý den,
je to velmi specifický případ. Pravděpodobně to nepůjde, neb dle pravidel Nová zelená úsporám (https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2021/10/05/1633434577_NZ%C3%9A%20RD%20-%20Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele.pdf) je to takto:
4.3.1 Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:
- kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 za některý ze zdrojů dle tabulky 6, žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny)

Rozumím tomu, že váš kotel je třídy 3 dle ČSN EN 303-5. U toho kotle ET2 by to nejspíše šlo, ale i tak by to bylo potřeba probrat s metodiky z fondu neb je to přenos energie z domu do domu a to standardně Nová zelená úsporám neumí uchopit.

S pozdravem
Jiří Tencar

Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk