Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.22 / dotaz č. 137707
Jaké jsou možnosti získání dotace na změnu vytápění ze starého uhelného kotle na moderní kotel na spalování
dřevěných peletek.
Dobrý den,
Na změnu vytápění ze starého uhelného kotle (předpokládám že nižší než 3. třídy) na moderní kotel na spalování dřevěných peletek, lze získal dotaci v programu nová zelená úsporám. Podmínkou je, že jedná o hlavní zdroj vytápění v stávajícím dokončeném rodinném domu. Všechny podmínky a návod, jak postupovat najdete na webových stránkách https://novazelenausporam.cz.
Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Podle současných podmínek vám náleží maximální podpora ve výší 80 000 Kč (kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva) anebo 100 000Kč (kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet). Maximální částka je omezena 50% celkových investičních nákladů na nový kotel, na jeho příslušenství a zapojení do otopné soustavy.

Existuje i dotační program pro seniory a nízkopříjmové vlastníky či spoluvlastníky nemovitostí, kde můžete získat až 95% dotaci na výměnu neekologických zdrojů tepla. Dotace bude poskytována krajskými úřady. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.kotlikydotace.cz
David Knill, IR INSPECTIONS s.r.o.