Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.4.22 / dotaz č. 137872
Jedná se o rod. dům (celková plocha cca 172 m2 včetně chodeb, tak že není vše vytápěno na pokojovou teplotu). Dům má zateplenou střechu, euro okna dřevěná, dvouvrstvá. Vytápění radiátory. Zdr.tepla plyn.kotel říz. syst. ecoTec plus VU INT II 206/5-5 R2. doplňkovým zdrojem jsou solární panely pro ohřev vody. Výměníkový boiler sloužící pro ohřev vody i topení. (zdroje tepla a říd. jednotka od f. Vaillant. Vzhledem k hlavnímu zdroji tepla z plynu dále uvažuji o kombinaci s tepelným čerpadlem (doporučený typ Flexotherm od f.Vaillant (kompatibilita s instalovaným systémem.) Bylo mi doporučeno, kombinovat tepelné čerpadlo s instalací "fotovoltaiky". K disposici je ale osluněná plocha jen cca 8 x 3 m. Nejmenovanou firmou mi bylo řečeno, že instalují jen nejmenší plochu 50 m2, což není splněno.

Dotaz: Je má úvaha o doplnění o zdroj tepla z tepelného čerpadla smysluplná (jde mi i o snížení závislosti na plynu)?
Je reálná instalace "fotovoltaiky" i na mnou zmíněné ploše? Děkuji.
Dobrý den,
Je to hodně technický a částečně již komerční dotaz, proto jej nemohu ani nesmím v celé šíři odpovědět. Po prostudování celé vaší otázky jsem ale zjistil, že údaje ani nejsou dostatečné pro 100% vyvození všech závěrů.

Vzhledem k tomu, že je dům zateplen pouze částečně a je vytápěn plynovým kotlem, lze předpokládat že otopná soustava je navržena na teplotní spád 90/70 st.C. I když na první pohled nic neříkající informace, věřte, že je opravdu důležitá. V případě, pokud bychom připustili přímou náhradu nízkoteplotním tepelným čerpadlem, s otopnou vodou 50 (max. 55 st.C), pak s velkou pravděpodobností dojde k tomu, že nový teplotní spád 50/40 otopné soustavy nevytopí drtivou většinu vnitřních prostor na teplotu, na jakou jste dnes byli zvyklí... (bude tam třeba 16-17 st.C)

Řešení pro tento typ nezatepleného objektu jsou dvě následující:
a) vyměnit stávající jednořadé radiátory za dvou nebo trojřadé, aby zůstal zachován rozměr radiátoru, změní se však jeho hloubka. Tím se zvětší topný výkon při snížené teplotě otopné vody a budete spokojeni. Pak jde použít nízkoteplotní elektrické tepelné čerpadlo.
b) použít instalaci vysokoteplotního tepelného čerpadla, které je ale o poznání dražší. Radiátory a otopná soustava však nebude potřebovat nějaké změny.

Co se týče využití a instalace fotovoltaiky, pro lepší ekonomiku při vytápění a snížení nákladů na elektřinu - lze jen a jen doporučit! Očekávejte návratnost tepelného čerpadla s fotovoltaikou dohromady, pokud zůstanou současné cenové podmínky jara 2022, na úrovni 4-6 let, podle výrobce, typu a velikosti a složitosti instalace.

Ohledně "osluněné plochy" nemohu spolehlivě posoudit, ale lze říci hlavní závěr, že bez používání zvláštních technických řešení (DC/DC optimizér nebo modulový střídač), je potřeba na střeše najít takový prostor, kde se stíny neobjevují a pokud ano, vždy jen třena na několik minut denně, se zachováním odstupu od krajů střechy kvůli větrnému namáhání, cca nejméně 0,5 metru a více.

Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk