Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.4.22 / dotaz č. 137995
Zdravím Vás,
chci si vybudovat malou nízkootáčkovou větrnou, demontovatelnou elektrárnu do výkonu 9 kW, výšky 5 m, hlučnosti <40 dB pro napájení lokálních spotřebičů nepřipojených do elektrických rozvodů.
Musím mít nějaké povolení?
Pokud ano, jaké a od koho?
dobrý den,
povolení jsou potřeba:
- oznámit stavbu stavebnímu úřadu, který vydá povolení; (dle zák.č.183/2006 Sb. není malá větrná elektrána mezi §79 vyjmenovanými stavbami, které územní řízení ani souhlas nevyžadují. )
- získat souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny (v CHKO je Správa CHKO, jinde referát životního prostředí);
- podat žádost o udělení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích (pouze při připojení k síti);
- uzavřít s regionálním energetickým závodem smlouvu o odkupu elektřiny (pouze při obchodu s elektřinou).

S pozdravem
jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk