Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.4.22 / dotaz č. 138552
Dobrý den. Poprosím o zodpovězení dotazu.
Jakož to člen bytového družstva jsem se rozhodl v roce 2021 provést kompletní rekonstrukci bytu vlastními prostředky včetně výměny oken. Byt je po privatizaci splácen formou splátek a po doplacení bude převeden do OV. Vše bylo ohlášeno na družstvu na podzim 2020 kde mi bylo sděleno,že cca v květnu 2022 se chystá kompletní zateplení domu v jehož rámci bude možné si možná nechat okna vyměnit a pokud to provedeme sami dříve nebude nám to BD možné proplatit.
S tím jsme i souhlasili protože rekonstrukce už byla se stavební firmou naplánována. Do té doby se o zateplení vůbec nemluvilo. Při ohlášení družstvu asi měsíc před začátkem rekonstrukce v červnu 2021 byl vznesen dotaz i na to, jak mají okna vypadat, s jakými okny počítáme a jestli má družstvo nějaké námitky nebo speciální požadavky.
Nic takového sděleno nebylo. Cca 3 měsíce po skončení rekonstrukce bylo na schůzi BD sděleno, že aby BD získalo dotaci z programu Nová zelená úsporám po zateplení a opravě pláště budovy musí být vyměněna všechna okna v celém domě, že je to podmínka získání dotace.
To znamená vybourat i naše nová okna, vyhodit je a nechat si dát jiná bez jakékoliv kompenzace. Proto se chci zeptat zda je toto opravdu nutné k získání dotace a zda se musím tomuto ze strany BD podvolit, když chybu na své straně prostě nevidím. Okna jsou úplně nová zasazená odbornou firmou. Omlouvám se pokud dotaz směřuje na nesprávné místo a děkuji za odpověď.
Dobrý den,
zřejmě došlo k nepochopení požadavků dotačního programu Nová zelená úsporám ze strany vlstníka budovy.
Nová zelená úsporám určitě nepožaduje, aby pro získání dotace byla nutně vyměněna veškerá okna v celém domě, navíc bez ohledu na jejich stav a parametry.

Pro splnění podmínek dotace na zateplení bytových domů (oblast podpory A) jsou předepsány minimální parametry nových měněných či zateplovaných konstrukcí (přičemž není stanoveno, které konstrukce to budou, to záleží na vlastníkovi objektu) a dále je potřeba dosáhnout minimální předepsané úspory v několika oblastech.
Obecně tedy čím větší rozsah rekonstrukce, tím vyšší úspora a tím se snadněji dotace získá. Ale pokud by se znovu měnila čerstvě vyměněná okna, která mohou teoreticky mít stejné, nebo i lepší parametry, než okna, která by se osazovala kvůli dotaci, žádnou úsporu to nepřinese.

Druhá věc je, že na konstrukce, které se nemění, nebyly na ně tedy vynaloženy žádné náklady, tak na ně nebude ani žádná dotace. To by ale BD nemělo trápit, jelikož jste si okna platil sám.

Doporučuji, aby se vlastník budovy podrobněji seznámil s podmínkami programu Nová zelená úsporám, buď na stránkách programu https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/, nebo aby například navštívil některou z poraden EKIS (seznam středisek zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS), případně si našel energetického specialistu či projektanta, který mu celý postup vysvětlí.

Před podáním žádosti o dotaci je potřeba, aby byla mimo jiné zpracována projektová dokumentace a energetické hodnocení, kde se ukáže, zda dům na dotaci dosáhne a v jaké výši.


Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk