Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.5.22 / dotaz č. 138837
Budu stavět nízkoenergetický rodinný dům. Zadal jsem tepelné výpočty specialistovi. Tedy Průkaz energetické náročnosti budovy. On vypočítal Prostup tepla obálkou budovy 15.5 MWh/rok a ztráty větráním 7.34 MWh/rok. To jest ztráty větráním má 47% ztrát prostupem tepla obálkou budovy. To se mi zdá přespříliš vysoké. Dům bude mít rekuperaci a ta má účinnost přes 90%, specialista počítá 85%. Tak by mě zajímalo, jak to mají jiní stavebníci v podobné situaci. Dům vychází i tak do Klasifikační třídy A, mimořádně úsporná, ale z celkových ztrát se počítá potřeba tepla na vytápění. V mém případě i hloubka vrtu pro tepelné čerpadlo. Specialista trvá na tom, že má výpočty správně. Já tomu nevěřím. Děkuji za odpověd.
Vážený pane, děkuji za váš dotaz.
Z absolutních čísel tepelné ztráty samozřejmě nemohu odhadnout, zda energetický specialista počítal správně. Nízkoenergetický dům by měl mít měrnou tepelnou ztrátu do 50 kWh/m2.rok (údaj je hned na první stránce Průkazu). Běžně se však navrhují domy s ještě nižší spotřebou (do 20 kWh/m2.rok).

Průkaz energetické náročnosti nemůže nahradit projekt vytápění, který by měl stanovit výkon zdroje tepla – ve vašem případě i vrt pro tepelné čerpadlo. Projekt vytápění je standardní součástí projektové dokumentace stavby.

Můžete si nechat Průkaz spočítat u jiného specialisty. Nebo můžete požádat Státní energetickou inspekci (https://www.cr-sei.cz), aby Průkaz překontrolovala. To může trvat trochu déle.
V každém případě platí, že pokud by vám chybným zpracováním Průkazu vznikla škoda, můžete ji po specialistovi vymáhat, je na to pojištěn.

Přeji bezproblémovou stavbu!
K. Srdečný