Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.5.22 / dotaz č. 138899
Dobrý den,
Mám docela specifický dotaz a nevím kam se obrátit, tak zkouším zde. Zajímalo by mne zda existuje např. nějaká jednoduchá připadně i složitější kalkulačka(výpočetní SW) kde by byl možný výpočet teplot venkovní strany zateplené/nezateplené fasády při oslunění. Např. po zadání parametrů skladby, fasádní omítky, by se vypočetla teplota povrchu, odpovídající sálavá složka a odvod tepla okolním vzduchem, teplo akumulované do konstrukce atp.

Dobrý den, děkuji za váš specifický dotaz. Z praxe víme, že teploty na povrchu běžně zateplených budov dosahují až 70 °C. Teplota souvisí s pohltivostí omítky, proto se nedoporučuje kombinovat tmavé a světlé barvy na osluněné straně - dochází k pnutí způsobeným rozdílem teplot v omítce.

Jednoduchou kalkulačku průběhu teplot v konstrukci najdete např. zde:
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-vypocet-prostupu-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubehu-teplot-v-konstrukci

Tato kalkulačka nezohledňuje vliv oslunění. To vychází z toho, že konstrukce se navrhují na „nejnepříznivější“ podmínky, tj. na stav, kdy je nízká venkovní teplota a noc a fouká vítr.

Do výpočtu povrchové teploty osluněné konstrukce vstupuje mnoho faktorů, z nichž je velmi důležitá absorptivita (pohltivost) a emisivita povrchu. Tyto hodnoty se pro různé materiály liší, zejména absorptivita závisí na materiálu a barvě povrchové vrstvy. Dále je důležitá tloušťka a materiál jednotlivých vrstev konstrukce. Do výpočtu dále vstupují veličiny, které se dynamicky mění, zejména intenzita slunečního záření a proudění vzduchu okolo konstrukce a teplota venkovního vzduchu. Méně významný vliv má i teplota v interiéru.
Výpočet není úplně jednoduchý, a to ani v případě, že bychom počítali stacionární stav (pro ustálené okrajové podmínky).
Pro výpočet tedy doporučuji raději profesionální software, např:
https://kcad.cz/cz/stavebni-fyzika/tepelna-technika/simulace/

Případně si můžete nechat zpracovat výpočet u specializovaných firem. Níže uvádím některé populární články k tématu.
S pozdravem
K. Srdečný

https://stavba.tzb-info.cz/vlhkost-a-kondenzace-v-konstrukcich/9134-faktory-ovlivnujici-vnitrni-povrchovou-teplotu-a-kondenzaci-na-povrchu-konstrukci-dil-1
https://stavba.tzb-info.cz/vlhkost-a-kondenzace-v-konstrukcich/9164-faktory-ovlivnujici-vnitrni-povrchovou-teplotu-a-kondenzaci-na-povrchu-konstrukci-dil-2
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-tepla/1401-akumulace-tepelne-energie-do-stavebnich-konstrukci
https://onlineschool.cz/termomechanika/vedeni-tepla/
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk