Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.5.22 / dotaz č. 138982
Dobrý den,

podobný dotaz jste již zodpověděli, proto se obracím na Vás. Chtěl bych se zeptat, jestli lze napojit krbová kamna Empoli výrobce Haas a Sohn, bez výměníku, do komínu o průměru 180 mm, účinná výška 5 m, celková výška komínu 9,5 m.
Z technického listu krbových kamen:
- teplota spalin 346
- min. pož. tah komína 12
- hm. průtok spalin 5,4.Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý komín s keramickou vložkou založený na podlaze. Pro účely výpočtu byl zvolen systémový komín s tepelným odporem 0,4 m2.K/W. Výpočtem byla ověřována dimenze komínu DN 180 mm, do kterého by měla být připojena krbová kamna HAAS+SOHN Empoli o výkonu 8 kW, teplota spalin 346°C, hmotnostní průtok spalin 7,5 g/s a požadavek na tah 12 Pa (hodnoty dle technického listu výrobce spotřebiče). Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče. Spotřebič je závislý na vzduchu z místnosti.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 5 m.
Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 180, při účinné výšce 5 m je splněna tlaková a teplotní podmínka. Vyšla nižší rychlost proudění spalin, než je normovaná hodnota 0,5 m/s.
Tlaková podmínka je splněna s rezervou 15,9 Pa. Teplotní podmínka je splněna s rezervou 45,6° C. Rychlost proudění spalin vyšla 0,44 m/s.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk