Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.5.22 / dotaz č. 139003
Jak nejekonomičteji zateplit cca půlmetrové cihelné obvodové zdivo RD v NZU 2022?
Jaké jsou min. požadavky na materiál /polykarbonát/ zimní zahrady za předpokladu, že kryje zatím nezateplenou celou jednu stranu stěny RD?
Lze na štítové stěně RD v nadzemním podlaží použít namísto vnější - vnitřní izolaci a jakého typu a tloušťky?
Proč nejsou dotované v NZU 2022 tzv. sporáky do kuchyně s výměnníkem na peletky s varnou deskou a troubou, když v celé EU - jsou?
Dobrý den
V rámci požadavku dotace je nutno dosáhnout na požadovanou hodnotu pro obvodové stěny, tudíž je nutno navrhnout výpočtem. V rámci ekonomiky je možno se rozhodnout mezi zateplením pěnovým polystyrénem EPS nebo minerální vatou MV. U návrhu typu izolantu je nutno zhodnotit míru vlhkosti dané kontrukce, tloušťku konstrukce a typ povrchové úpravy.
K návrhu tloušťky a typu polykarbonátu, jelikož se jedná o nevytápěný prostor zimní zahrady, nelze z tepelného hlediska vypočítat vhodnou tloušťku, ale je třeba jej posoudit dle životnosti a mechanických vlastností.
Vnitřní zateplení lze také v rámcu NZU 2022 použít. Návrh vnitřního zateplení je nutno také posoudit výpočtem vzhledem k typu obvodové konstrukci, druhu izolantu a hlavně z hlediska kondenzace vodní páry v konstrukci. Vhodným návrhem typu a tloušťky izolantu lze budoucím poruchám zabránit.
V rámci posledního dotazu ke kuchyňskému sporáku jen toliko, že vnitřní sporák nelze brát jako hlavní zdroj na vytápění domu, tudíž se může ve výpočtu energetické náročnosti uvést s drobným podílem výroby tepla, ale nelze jej brát jako hlavní zdroj na vytápění na Biomasu, tudíž nelze jej podpořit dotací na hlavní zdroje na vytápění.
Podmínkou pro dotaci na hlavní zdroj je také zrušení původního kotle na tuhá paliva 1, 2 emisní třídy nebo zdoje domácí výroby. Bez zrušení těchto legislativně nevyhovujících zdrojů nelze dotaci na nový zdroj poskytnout.

Z přáním hezkého dne

Adam Bialek
Odpovídá:  Adam Bialek - EKIS Frýdek Místek Adam Bialek tisk