Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.5.22 / dotaz č. 139128
Dobrý den, rád bych si pořídil TČ vzduch-vzduch (klimatizaci) A++ pro vytápění, teď topíme v byte el. přímotopy.
Byt je v bytovém domě o 5 bytech, spravujem to jako SVJ. Mohu dostat dotaci jen sám pro 1 byt?

Jak mohu zažádat o dotaci za jeden byt? Žádostí pro BD?

Díky
Dobrý den,
nově vyhlášená výzva programu Nová zelená úsporám z loňského října je i pro bytové domy a bytové jednotky. V oblasti podpory C jsou podporovány výměny zdrojů tepla na vytápění, kdy při přechodu ze stávajícího elektrického vytápění je možné přejít na systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem, což přechod na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch splňuje. Výše dotace je pak 18 000 Kč na bytovou jednotku. Bohužel, v obecných podmínkách v závazných pokynech pro žadatele je uvedeno, že minimální výše podpory na žádost musí být nejméně 50 000 Kč. Z tohoto bodu bohužel fakticky plyne, že nelze žádat o výměnu zdroje v jedné bytové jednotce bytového domu, protože výše dotace nedosáhne minimálního požadavku.
Závazné pokyny pro žadatele programu lze stáhnout zde: https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2022/04/06/1649251529_NZ%C3%9A%20BD%20-%20Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele_01-04-2022.pdf

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB