Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.5.22 / dotaz č. 139226
Dobrý den,
z odpovědí na dotazy týkající se zateplení budov bytových domů jsem vyrozumněl, že pro posouzení nároku na dotaci je nutné doložit posudek stanovující míru dosažené úspory. Jako výchozí podklad pro toto posouzení má sloužit projektová dokumentace domu. Bohužel projektovou dokumentaci našeho domu ztratil původní vlastník Praha 14 a při koupi domu do družstevního vlastnictví nám nebyla předána. Jediné co máme k dispozici je projektová dokumentace, kterou jsme nechali zpracovat pro účely pasportizace při přechodu družstva na SVJ. Bude taková dokumentace stačit jako výchozí podklad pro výše uvedené posouzení? Obsahuje sice rozměry domu, ale jistě se nezabývá konstrukcí ani použitými materiály. Náš dotaz tedy zní: Budeme muset před zahájením rekonstrukce domů spočívající v kompletním zateplení budov nechat vypracovat novou projektovou dokumentaci? A jste nám schopni v tomto směru nabídnout nějakou pomoc?
Vážená pane,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS.

Jako podklad pro žádost v programu NZU je nutné mít plnohodnotnou dokumentaci, která bude odrážet všechny skutečnosti Vašeho bytového domu. To se týká jak rozměrů tak i parametrů konstrukcí jako jsou skladby. pokud jste si nechávali zpracovávat pasport objektu dle příslušné vyhlášky 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb), tak by v něm mělo být vše obsaženo. Výstupem pro NZU je rovněž zakreslení změn oproti původnímu stavu, takže se nové samostatné dokumentaci úplně nevyhnete. Požadavky na zpracování dokumentace jsou v závazných pokynech pro žadatele NZU.
https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2022/04/06/1649251529_NZÚ%20BD%20-%20Závazné%20pokyny%20pro%20žadatele_01-04-2022.pdf
Je take nutné upozornit, že stavební záměr zateplení objektu BD podléhá ve většině případů stavebnímu povolení, které je nutné podat nezávisle na žádosti NZU, nicméně pro stavební úřad budete také potřebovat dokumentaci dle vyhlášky.
Vypracování dokumentace Vám může zpracovat jakákoliv autorizovaná osoba ČKAIT či ČKA, na kterou se můžete obrátit.

Doufám, že je odpověď dostačující, nebo pokud budete mít nějaké další doplňující dotazy, můžete je formou doplňující otázky položit zde, případně telefonicky či navštívit osobně některé z poradenských středisek EKIS ve vaší blízkosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Ladislav Jůna
EKIS, Praha 5
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna tisk