Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.5.22 / dotaz č. 139316
Dobrý den,

uvažujeme o větrné elekt. na rodinný dům. Může být problém, že jsme 4km od letiště. Plánujeme instalaci na střechu RD. Druhý dotaz je o vhodnosti místa. Nalezla jsem větrné mapy, najdu lokalitu, ale údaje neumím vyhodnotit či nalézt někde info, zda je naše lokalita vhodná či ne.
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz.
U větrné elektrárny je důležité, jaká bude její výška a výkon. Pokud jsou v místě omezení daná ochranným pásmem letiště, měl by o nich vědět váš stavební úřad. Doporučujeme nejprve váš záměr konzultovat tam. Případně můžete záměr výstavby konzultovat na Úřadu pro civilní letectví:
https://www.caa.cz/kontakty/

Stavba větrné elektrárny vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení. Postupujete tedy stejně, jako u jiné stavby: zpracujete projektovou dokumentaci v rozsahu pro územní řízení a požádáte stavební úřad o vydání územního rozhodnutí, případně současně o vydání stavebního povolení. Stavební úřad si může vyžádat další dokumenty, například zpracování hlukové studie apod. Stavební řízení může být jednodušší, pokud požádáte o stavební povolení na dočasnou stavbu.
Pro provoz elektrárny do 10 kW, pouze pro vlastní potřebu, bez připojení k síti, už další "papíry" nepotřebujete. Pokud byste ji chtěl připojit k síti, případně provozovat paralelně se sítí, musíte mít souhlas distributora (ČEZ).

Pokud vyrobenou elektřinu chcete prodávat do sítě, musíte mít licenci pro podnikání v energetice dle zák. 458/2000 Sb. Vydává ji Energetický regulační úřad.
Pokud spotřebujete elektřinu sami, licenci nepotřebujete. Musíte ale buď zajistit, že nedojde k přetokům do sítě, nebo se dohodnout s distributorem, že přetoky odebere.

Na elektřinu z větru není žádná podpora, odpadají tedy starosti s vyúčtováváním apod.

Potenciál větru a předpokládanou výrobu pro malé elektrárny si můžete najít na větrné mapě Ústavu fyziky atmosféry: http://vitr.ufa.cas.cz/male-vte/

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk