Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.6.22 / dotaz č. 139786
Dobrý den,
jelikož topíme kamny tuhými palivy v kamnech s výměníkem a plynovým kotlem Baxi, na který již nemůžeme sehnat specialistu na revizi kotle, přemýšlíme o novém způsobu vytápění. Oslovili jsme firmu NEMAKEJ z Tršic na fotovoltaiku a tepelné čerpadlo. Po měsíci nám oznámili, po shlédnutí Orto mapy, že máme pro ně moc členitou střechu. 26. 4. 2022 jsme oslovili ČEZ, potvrdili nám mail a od té doby nemáme žádnou zprávu. Vím, že fotovoltaika na vytápění v zimě nestačí a tak musíme stejně řešit doplňkové vytápění. V této situaci jsme celkem bezradní, jelikož nejsme odborníci. Chtěla bych Vás poprosit o radu a chtěla bych si u Vás v Olomouci domluvit schůzku, aby jste nám poradil jak dál postupovat.

Vážená paní,

z Vašeho popisu vyplývá Vaše situace vyúsťující do potřeby nového způsobu vytápění ( a určitě i ohřevu teplé vody), tj. můžeme zde hovořit o navržení a realizaci nového zdroje tepla. Ten bude potom potřebné považovat za hlavní a případná fotovoltaika za zdroj doplňkový. Váš dotaz neobsahuje celý soubor tech. sdělení a údajů, které by bylo potřebné znát pro odpověď týkající se Vašeho vytápění. Pro doporučení návrhu řešení by bylo nezbytné znát a mít tech. informace alespoň o následujících skutečnostech, kdy navíc předpokládáme, že se jedná o rodinný dům:
- stručný stavební popis vašeho RD,
- jakou máte stávající otopnou soustavu, tj zda s otopnými tělesy, či vytápění podlahové a jaké byste v rámci rekonstrukce případně preferovali ?,
- jak je řešen ohřev teplé vody?,
- máte vypočítanou hodnotu tepelné ztráty vašeho objektu a jaká je tedy její výše ?,
- také bude potřebné mít informaci o situování objektu a jeho okolní zástavbě a o možnostech a velikosti vašeho pozemku (uvedené z hlediska volby tep. čerpadla).
Na základě uvedeného by bylo možno případně koncipovat a doporučit vhodný typ zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé vody.

Z hlediska možností nových zdrojů tepla máme zde v zásadě k dispozici :
a/ tep. čerpadlo vzduch-voda, popř. země-voda,
b/ automatický kotel na biomasu,
c/ plyn. kondenzační kotel.

V případě Vámi uváděného tep. čerpadla (předpokládáme že se jedná o nejběžněji navrhované tj. vzduch –voda) si je potřebné uvědomit, že toto je ve většině případů složeno ze dvou jednotek a to vnitřní a venkovní. Za prvé z toho plyne, že musíte v domě disponovat místem na novou vnitřní jednotku (je velikosti cca lednice), kterou by bylo vhodné umístit někam blízko koupelny a kuchyně. Uvedené zejména z důvodu přípravy teplé vody, aby se minimalizovala délka rozvodů teplé vody (za předpokladu, že by jste chtěli řešit její přípravu tímto tep. čerpadlem, což by bylo obecně asi z hlediska provozních nákladů vhodné). Za druhé, je potřeba myslet na vhodné umístění venkovní jednotky, která musí být umístěna přímo v exteriéru, ale zároveň chráněna proti povětrnosti a dále musí být umístěna vhodně vůči vašemu i sousedním objektům, jelikož je zdrojem hluku. Za třetí je pak zde aspekt vhodné otopné soustavy, kdy je pro maximální snížení provozních nákladů potřeba snížit teplotní spád otopné soustavy (určitě by nebylo vhodné ohřívat tep. čerpadlem topnou vodu do těles, které obvykle provozujeme s vyšším teplotním spádem). Vhodným řešením je podlahové vytápění, které je provozováno s nižším teplotním spádem.

Po instalaci nového zdroje tepla a po cca jeho ročním provozu a na základě plateb za spotřebované energie, by se případně dal potom provést vhodný návrh fotovoltaiky.
Pokud by z Vaší strany bylo případně požadováno odpověď ještě doplnit, tak si Vás dovolíme požádat o reakci na v textu uvedené dotazy. Je zde také možnost využití osobní konzultace na našem poradenském středisku EKIS v Olomouci

S pozdravem
Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
Téma:  Vytápění
tisk