Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.6.22 / dotaz č. 139893
Dobrý den,

jak pracovat s FVE v projektu, kdy zpracováváme PENB na přístavbu ke stávající průmyslové hale. Objekt je posuzován jako novostavba. Na stávajícím objektu, který je situovaný vedle nového bude instalovaná FVE, na kterou bude napojen stávající i nová část. Lze v PENB uvažovat FVE o celkovém špičkovém výkonu nebo jen její poměrnou část - například podle CEVP?

Děkuji.
Vážená,
z Vašeho popisu pro nás vyplývá, že v rámci projektu přístavby haly je řešena i nová instalace FV elektrárny a to pouze na střeše stávající haly, s tím že tato FV bude vyrábět elektřinu jak pro stávající objekt haly, tak pro přístavbu. Dále předpokládáme, že se jedná o zpracování PENB na jeden objekt – novostavbu (tj. přístavba + stávající hala). V tomto případě by se měla započítat veškerá vyrobená elektřina z FVE do předmětného PENB. Dle našich zkušeností poté výpočetní software automaticky kontroluje množství vyrobené a využité elektřiny z FV systému pro budovu, resp. její TZB systémy (z hlediska využití FVE) a dále maximální započitatelnou produkci exportované elektřiny z FVE (omezení v rámci výpočtu primární energie), vše dle vyhlášky 264/2020 Sb., §5 odst. (1) a (2) písm. c). Uvedené software vypočítá a tiskne do protokolu výpočtu. Pokud by okrajové podmínky byly jiné než jsme pochopili z Vašeho dotazu, je možno uvedenou poměrně složitou problematiku konzultovat osobně na našem středisku EKIS v Olomouci.

S pozdravem
Svoboda Lukáš, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Lukáš Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk