Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.6.22 / dotaz č. 140000
Dobrý den,

v tuto chvíli máme v RD řešenu výrobu TUV a tepla pomocí plynového kotle.
Uvažujeme o pořízení FTV panelů pro ohřev TUV.

Topit budeme nadále plynem.

Chci se zeptat, jak řešit zapojení boileru ohřívaného elektřinou z FTV elektrárny?

Asi jediná možnost je boiler zařadit jako první a teplou vodu vézt do plynového kotle - v létě kotel nebude fungovat a v zimě bude vosa z boileru fungovat jako předehřev.

Nebo je ještě jiná varianta? Dohřívat nějakým výměníkem vodu v boileru teplou vodou z plynového kotle?

Pokud lze i druhá varinta, které je efektivnější a účinější?

Děkuji
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.

Variant je více. Záleží ale na velikosti fotovoltaické instalace. Pokud bude určena pouze pro ohřev TV, pak sestava bude mít výkon cca do 2 kWp. To odpovídá cca 6 ks FV panelů po 330 W. V případě vřazení měniče lze vyrobenou elektrickou energii spotřebovávat i na provoz jiných spotřebičů (například v ostrovním systému). Zásobník teplé vody má připojení i ze sítě pro případ nedostatku vyrobené vlastní energie.
Variantně lze vložit ještě externí zdroj tepla, ve Vašem případě plynový kotel. Ohřívače vody s externím zdrojem tepla je možné kromě ohřevu ze sítě a z fotovoltaických panelů připojit k různým externím zdrojům tepla (krby, kamna, plynové kotle apod.). Tento ohřívač má vestavěný trubkový výměník, přes který v ohřívači dochází k odevzdávání tepla z plynového kotle do vody v ohřívači.
V případě využití FV systému jako predehřev topné vody je ohřívač vody zapojen před plynový (nebo i elektrický) kotel se zásobníkovým, nebo průtokovým ohřevem vody. Teplá voda předehřátá pomocí fotovoltaických panelů proudí přímo do zásobníku nebo výměníku v plynovém (nebo elektrickém) kotli, a když je dostatečně teplá, nedojde k odběru plynu nebo elektřiny, čímž dochází k velké úspoře energií. V případě, že voda není dostatečně ohřátá energií z fotovoltaických panelů, dojde k dohřátí vody kotlem. Na samotný ohřev vody se spotřebuje výrazně menší množství energie než při ohřevu studené vody. Toto zapojení ohřívače vody může šetřit značné finanční prostředky.
Kombinované složitější zapojení může využít centrální zásobník tepla, který je dotován jednak z FV instalace (většího výkonu – např. kolem 5 kWp) a rovněž z externího zdroje (plynový kotel). Odebírána je teplá voda a zároveň může sloužit jako předehřev zpátečky topných okruhů a externí zdroj je rovněž využit pro dohřev teplé vody. Zásobník má dva oddělené výměníky (v horní a spodní polovině), solární vstup dole a ze sítě uprostřed.
Jsou možné i další kombinace, ale záleží skutečně na očekávaných spotřebách teplé vody, velikosti FV a systému vytápění. Od toho se pak odvíjí efekt investice a účinnost. Doporučit lze proto osobní konzultaci v rámci EKIS.
Na osobní bezplatnou konzultaci v rámci poradenství EKIS se lze objednat telefonicky v našem poradenském středisku Energy Centre v Č. Budějovicích. Kontakt naleznete na stránkách www.eccb.cz. Podle tématu lze dohodnout konzultaci s poradcem specializovaným na dané téma. Pro Vás tedy vytápění a fotovoltaika.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice