Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.7.22 / dotaz č. 140598
Dobrý večer chtěl bych se zeptat potřebuju podle nového zákona na pokračování turbíny po zesnulém švagrovi a revizí nové garanta? Výkon turbíny jje do10kw měsíčně podle prutoku řeky.
Dobrý den,
pokud budete chtít provozovat výrobnu (MVE-malá vodní elektrárna), musíte splnit podmínky Zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění.
Zejména musíte být držitelem licence (§ 3 - § 10 uvedeného zákona + Vyhláška č. 8/2016 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích).
Pro udělení licence musíte doložit:
- vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení
- svéprávnost a bezúhonnost žadatele
- zprávu o výchozí a pravidelné revizi (tedy platnou revizi)
- rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
- kolaudační rozhodnutí
- doklady prokazující odbornou způsobilost - U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kW není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.
Podle par 6 uvedeného zákona nepotřebujete odborného zástupce, pokud budete provozovat zařízení jako fyzická osoba.
Zbyněk Bouda - poradce EKIS Jihlava (EAV-Nerudova 1498/8, Jihlava)
Odpovídá:  Ing. Zbyněk Bouda - EKIS Jihlava EAV tisk