Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.7.22 / dotaz č. 140889
V současné době je osazena vzduchová krbová vložka neznámého výrobce a parametrů, komín nerezový s cca 40mm izolací, parametry viz formulář. Zvažujeme výměnu za vložku s teplovodním výměníkem a použitelnost komínu. Dle dosavadních výpočtů mi vychází pro krbovou vložku maximální průměr komínu 180mm, současný komín má 200mm. Rád bych si nechal potvrdit zjištění odborným výpočtem a případně navrhnout možná řešení v této situaci.
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý nerezový komín s izolací tl. 40 mm (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán 0,59 m2.K/W). Spalinová cesta je řešena jako svislý kouřovod s funkcí komínu. Přívod vzduchu je řešen samostatným kanálem pr. 150 mm, vedeným horizontálně. Výpočtem byla ověřována současná dimenze komínu DN 200 mm, do kterého by měla být připojena krbová vložka Romotop HEAT W 2g 70.50.01 o výkonu 14,5 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 200°C, hmotnostní průtok spalin 8,3 g/s a požadavek na tah 11 Pa (hodnoty dle technického listu výrobce spotřebiče). Ve výpočtu je počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 30°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 8 m.
Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 200, při účinné výšce 8 m je splněna tlaková a teplotní podmínka. Vyšla nižší rychlost proudění spalin, než je normovaná hodnota 0,5 m/s.
Tlaková podmínka je splněna s rezervou 12,8 Pa. Teplotní podmínka je splněna s rezervou 20,7°C. Rychlost proudění spalin vyšla 0,35 m/s.
Zlepšení rychlosti proudění spalin lze, obecně, dosáhnout např. zmenšením dimenze komínu nebo vyšším hmotnostním průtokem spalin (viz technická data výrobců spotřebičů).
Pro dimenzi DN 180 vyšla rychlost proudění spalin 0,43 m/s. Tlaková i teplotní podmínka jsou splněny.
Celkové posouzení spalinové cesty je v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk