Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.7.22 / dotaz č. 140950
Dobrý den, mám dotaz k vyhlášce č. 38/2022.
Započítávají se do limitu pro kontrolu 70 kW i tepelné zdroje v klimatizačních systémech (ve VZT systémech a split systémy), které budou kontrolovány až při kontrolách klimatizačních systémů?
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz.

Podle vyhl. č. 38/2022 Sb. podléhají kontrole zdroje tepla s výkonem nad 70 kW. Tedy i v případě, že zdroj tepla je součástí větracího systému, podléhá kontrole. S výjimkami dle §3 a §4.
Ve vyhlášce se dále uvádí: „Kontrola systému nuceného větrání se neprovádí, pokud tato kontrola byla v budově provedena již v rámci kontroly systému klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání podle právního předpisu upravujícího kontrolu provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.“
V tomto případě se tedy kontroluje jen zdroj tepla a už nikoli větrací systém.

Nicméně v připravované vyhlášce o kontrole klimatizací, která v dohledné době nahradí vyhlášku č. 193/2013 Sb., se uvádí: „Kontrola systému nuceného větrání se neprovádí, pokud v budově byla provedena kontrola v rámci kontroly systému vytápění podle jiného právního předpisu“ (tj. dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.).

Takže pokud větrací systém projde kontrolou dle vyhlášky o kontrole kotlů, už nebude kontrolován dle vyhlášky o kontrole klimatizací. A naopak.

Přejeme hladký průběh kontrol!
Jan Truxa, Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
tisk